Početna Konkursi Likovni konkursi 34. Likovni konkurs „Železnica očima dece 2017.“

34. Likovni konkurs „Železnica očima dece 2017.“

6566
0
Radovi sa prošlogodišnjeg konkursa

Konkurs je otvoren do: 20. novembra 2017. godine
Konkurs raspisuju: „Železnice Srbije“ a.d. i Železnički muzej

U javnom pozivu stoji

Imamo čast da vas 34. put pozovemo da učestvujete na našem tradicionalnom likovnom konkursu „Železnica očima dece 2017“ i dalјe pod motom da je železnica jedan od simbola lјudskih veza, saradnje i prijatelјstva. Mislimo da treba inspirisati i sačuvati bar deo dečjih misli vezanih za njihov doživlјaj pruge, vozova i lјudi na železnici.

Moramo sa zadovolјstvom istaći da je 33. likovni konkurs „Železnica očima dece 2016“ prevazišao sva naša očekivanja. Prispelo je 7231 radova iz 415 osnovnih škola i radionica, 128 predškolskih ustanova, vrtića i zabavišta. I ove godine pristigli su radovi dece iz 7 specijalnih osnovnih škola.

Pozivamo Vas da učestvujete i na ovogodišnjem 34. konkursu i najbolјe radove dostavite Železničkom muzeju najkasnije do 20. novembra 2017. godine.

U prilogu dostavlјamo propozicije Likovnog konkursa „Železnica očima dece“.

Koristimo priliku da Vam preporučimo saradnju sa Železničkim muzejom.

Za sve informacije možete se obratiti na

– telefon: 011/3610-334
– e-mail: aleksandar.pficer@srbrail.rs

Opšti uslovi konkursa

  1. Na Konkursu mogu da učestvuju isklјučivo radovi dece uzrasta do 14 godina.
  2. Molimo likovne pedagoge da se pridržavaju pravila konkursa i izaberu i dostave najviše do 10 najbolјih radova u predviđenom roku.
  3. Radovi treba da budu urađeni na papiru do veličine bloka br. 5. (radove ne treba dodatno opremati).
  4. Na svaki dostavlјeni rad na poleđini obavezno napisati podatke: ime i prezime autora, razred i odelјenje (godinu rođenja za predškolsku decu), naziv škole, mesto, adresu, telefon, e-mail škole i ime i prezime likovnog pedagoga.
  5. Dostavlјeni radovi se ne vraćaju.
  6. Železnički muzej u Beogradu preuzima sva autorska prava na svim prispelim radovima i može ih koristiti u okviru realizacije Konkursa plakat, katalog, pozivnica…

Dostavlјanje radova: konkursne radove treba dostaviti Organizatorima najkasnije do 20. novembra 2017. godine na adresu:

ŽELEZNIČKI MUZEJ
ZA KONKURS
11000 BEOGRAD, Nemanjina 6

Rezultati konkursa

Žiri 34. likovnog konkursa pregledaće sve prispele radove i odabrati najbolјe. Samo autori najbolјih radova biće blagovremeno obavešteni telefonom.

Svi ostali učesnici informacije mogu dobiti na telefon 011/3610-334.

Izlaganje radova sa Konkursa

Odabrani radovi sa ovogodišnjeg Konkursa biće izloženi u Galeriji Železničkog muzeja u Beogradu od 15. decembra 2017. godine.

Ovo je ujedno i poziv za otvaranјe izložbe  u petak 15. decembra 2017. godine u 12:00 sati

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here