Početna Konkursi Likovni konkursi Konkurs za Festival dečjeg stvaralaštva „Tabla Fest 18“

Konkurs za Festival dečjeg stvaralaštva „Tabla Fest 18“

3396
0

Konkurs otvoren do: 15. marta 2018. godine
Konkurs raspisuje: Niški kreativni studio i Internet časopis za podsticanje dečjeg stvaralaštva Tabla

Niški kreativni studio i Internet časopis za podsticanje dečjeg stvaralaštva Tabla, povodom organizacije festivala dečjeg stvaralaštva Tabla Fest 18, raspisuju javni konkurs za najbolji likovni i literarni rad učenika osnovnih škola (za Srbiju i predškolaca) na teme:

  1. Na tabli je pisalo jedno ime
    2. Prijatelj(ica) mi je zato što
    3. Hoću da vidim daleku zemlju

Rok za slanje radova

Za literarne radove 15. mart 2018. godine do ponoći, dok za likovne radove datum slanja ne može biti posle 15. marta 2018. godine.

Adrese:

Likovne radove slati isključivo na adresu:
Redakcija časopisa „Tabla“ (za „Tabla Fest 18“)
Ljubomira Nikolića 17/26
18000 Niš

Literarne radove slati isključivo na adresu e-pošte: tablafest@gmail.com

Kategorije

Radovi će biti ocenjivani po sledećim kategorijama:

Kategorija Osmogodišnje OŠ Devetogodišnje OŠ
I Predškolci + I + II I + II + III
II III + IV + V IV + V + VI
III VI + VII + VIII VII + VIII + IX

Uslovi konkursa

Pravo učešća na konkursu imaju svi učenici osnovnih škola, a iz Srbije i predškolci.

Na ovaj konkurs zainteresovani učenici mogu poslati najviše tri likovna i tri literarna rada. Literarni radovi koji su nagrađivani na prethodnim konkursima se neće uzimati u ocenjivanje.

Literarni radovi treba da budu napisani u Vord (Word) dokumentu, na jednom od standardnih fontova (Times New Roman, Arial) veličine 12, na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Likovni radovi se šalju u originalu (nikako kao slika e-poštom). Podloga, tehnika i format – po slobodnom izboru.

Radovi treba da budu potpisani i to: literarni radovi na Vord dokumentu ispod rada, a likovni na poleđini crteža. Ukoliko se literarni radovi šalju grupno (na jednom Vord dokumentu), onda ispod svakog rada napisati podatke o autoru.

Podaci o autoru koje je potrebno napisati

Ime i prezime, razred (godine starosti), naziv škole (ustanove), mesto i država, ime pedagoga-mentora i kontakt podaci (adresa e-pošte i broj mobilnog telefona pedagoga-mentora). Ukoliko učenik ne želi da mu eventualna nagrada stigne na adresu škole, treba da napiše i adresu stanovanja.

Svi radovi koji ne ispunjavaju neki od uslova konkursa se neće ocenjivati.

Prispeli radovi se ne vraćaju, a autori su saglasni da se njihovi radovi mogu objavljivati u Internet časopisu za podsticanje dečjeg stvaralaštva Tabla (www.tabla.org.rs ili http://tabla.srb).

Napomena za literarne radove

Literarne radove nemojte slati običnom poštom uz likovne radove ili samostalno, jer tako neće ući u ocenjivanje. Podatke o autoru napišite odmah ispod rada na istom vord dokumentu, a ne u tekstu e-pisma.

Rezultati konkursa će biti objavljeni do 15. aprila 2018. g. u Internet časopisu za podsticanje dečjeg stvaralaštva Tabla.

Izvor: Tabla

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here