Početna Porodica Tatin i mamin kutak 5 načina da pomognete detetu na njegovom putu ka uspehu

5 načina da pomognete detetu na njegovom putu ka uspehu

2582
1
foto: pixabay.com
foto: pixabay.com

Od prvog dana roditeljstva svako od nas čvrsto obeća sebi da će biti najbolji roditelj na svetu. U svemu što činimo za naše mališane kriju se motiv i želja da im kao roditelji pružimo najbolje moguće uslove za normalan rast i razvoj. Sav trud koji ulažemo u vaspitanje i odgajanje dece stoji rame uz rame sa očekivanjima da će oni izrasti u dobre ljude, de će biti uspešni i ostvareni na svim životnim poljima.

Međutim, našim se očekivanjima suprotstavlja mnogo izazova i prepreka sa kojima se skoro svakodnevno nosimo. Recept i uputstvo za podizanje i stvaranje uspešne dece ne postoji. Nepobitno je samo to da je doprinos roditelja uspehu njihovih mališana veoma važan.

Rezultati mnogobrojnih istraživanja saglasni su oko toga da postoji niz osobina koje su zajedniče roditeljima uspešne dece. Koje su to osobine?

Roditelji uspešne dece:

Odlično znaju koliko je u realnom životu važno posedovanje socijalnih veština

Zato se svim silama trude da podstiču razvoj tih veština. Brojni su primeri ljudi koji su imali izuzetne intelektualne potencijale, ali nisu uspeli da ih iskoriste na pravi način. Zato nisu postigli ni uspeh u životu. Naprotiv. Živeli su povučeno, usamljeno, na ivici egzistencije.

Mnoga longitudalna istraživanja su se bavila ovom problematikom ispitujući da li postoji značajna povezanost između socijalnih veština na nižim uzrastima i uspeha nakon okončanja školovanja. Naučnici pensilvanijskog Univerziteta, prateći oko 700 dece u vremenskom intervalu od obdaništa do kraja školovanja, utvrdili su značajnu vezu između socijalnih i emocionalnih veština sa jedne, i uspeha u školi i kasnije u životu, sa druge strane.  Deca koja su sa lakoćom rešavala konflikte, pomagala drugima i pokazivala izrazitu empatiju, češće su završavala fakultete i uspešno nalazila zaposlenje.

U zavisnosti od razvojnih mogućnosti podstiču dete da uzme učešće u obavljanju svakodnevnih kućnih poslova

Tako se deca uče samostalnosti, obavezama i timskom radu. Kroz ovaj vid učešća u aktivnostima porodice mališani shvataju da je neophodno da rade tokom života kako bi bili deo tog života.

Zastupaju autoritativni vaspitni stil i grade stabilan odnos sa detetom

Roditelji uspešnog deteta intenzivno neguju i nadograđuju funkcionalan i čvrst odnos sa detetom. Od najranijih dana visoko osetljivi i responzivni roditelji pružaju detetu sigurnu bazu. Na taj način dete počinje da stiče poverenje u ljude.

foto: pixabay.com
foto: pixabay.com

Pokazalo se da su deca koja su rasla uz adekvatnu emocionalnu stimulaciju i brigu, postizala najbolje rezultate u školi i uspostavljala zdravije i kvalitetnije odnose sa ljudima. Roditelji pružaju ljubav detetu, ali ga istovremeno uče da poštuje pravila. Uče ga odgovornosti, a pri tome ne vrše pritisak na njega.

Više vrednuju trud nego uspeh

Poznato je da je postignuće deteta u najvećoj meri određeno predstavom koju ono ima o poreklu tog postignuća. Postoje dva načina sagledavanja uspeha. Jedan je karakterističan za rigidan mentalni sklop. To podrazumeva da su inteligencija i kreativne sposobnosti prirodne datosti koje se ne daju menjati. U tom smislu, uspeh samo potvrđuje urođenu inteligenciju. Drugi način se odnosi na mentalni sklop koji se razvija i raste.

Dakle, postignuće je nešto na čemu treba raditi i u šta treba uložiti trud. Neuspeh nije dokaz neposedovanja inteligencije. Ustvari je sasvim suprotno. On se shvata kao šansa za razvoj tako što će dete ubuduće uložiti više truda i posvećenosti. Tako će sigurno stići do uspeha.

Ako dete bude uvek hvaljeno za postignuće koje je postiglo uz obrazloženje da je pametno i inteligentno, ono će razviti rigidan mentalni sklop. Ukoliko pak hvalite njegovo postignuće, njegov trud i njegovu posvećenost koji su doveli do uspeha, dete će razviti mentalni sklop rasta.

Podstiču decu da budu istrajna i uporna

Uspeh je u direktnoj vezi sa istrajnošću. Sposobnost razvijanja i održavanja interesovanja, kao i ulaganje napora u postavljanju i ostvarivanju dugoročnih ciljeva, siguran su način da se dođe do uspeha.

1 KOMENTAR

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here