Početna Vesti Obaveštenja „Čitam, pa šta“ projekat za promociju čitanja

„Čitam, pa šta“ projekat za promociju čitanja

2441
0

Program Čitam, pa šta osmišlјen je kao akcija čiji je cilј promovisanje čitanja i razvijanje kritičko-umetničkog odnosa prema knjizi. Projekat organizuju bibliotekari opštinskih biblioteka (u sradnji sa bibliotekarima osnovnih škola), pri čemu je iz svake škole na teritoriji određene opštine uklјučeno po 10 najuspešnijih učenika (Uspešnost učenika procenjuju učitelјi, profesori i bibliotekari osnovnih škola.)

U akciju Čitam, pa šta uklјučeni su učenici od 2-8. razreda osnovnih škola.

U svrhu realizacije projekta Čitam, pa šta napravlјen je sajt www.citampasta.rs. Na njemu se nalaze skenirane naslovne strane knjiga koje učestvuju u projektu Čitam, pa šta, tj. koje su deca u obavezi da pročitaju. Prvi nivo čine naslovi predviđeni za školsko takmičenje. Drugi nivo čine naslovi predviđeni za opštinsko takmičenje, dok treći nivo čine skenirane naslovne strane literature obavezne za učešće na gradskom takmičenju. Svaka skenirana strana otvara se dvoklikom i time će biti moguće iščitati sve prikaze koje su deca pisala i videti ilustracije koje te prikaze prate. Svaki prikaz može biti obima do 2.000 karaktera (proveriti putem opcije Word Count), a prateća ilustracija veličine ekranske rezolucije – 96 dpi.

Kada se realizuje projekat

U oktobru bibliotekari osnovnih škola dobijaju spisak literature koju je (po uzrastima) neophodno da deca pročitaju. Spisak literature za školsko takmičenje podrazumeva tri naslova (isklјučujući knjige iz školske lektire bilo kog uzrasta), za opštinsko takmičenje predviđeno je četiri naslova (što znači da se najuspešnijima iz svake škole dodaje po jedan naslov), dok je za gradsko takmičenje predviđeno pet naslova (odgovarajućih za taj uzrast). Svi naslovi saopštavaju se u jesenjem periodu i svi naslovi identični su za učenike svih škola (ne postoji mogućnost promene). Spiskove literature odabrali su  bibliotekari opštinskih biblioteka sistema BGB-a, uz najveći angažman kolega iz Dečjeg odelјenja BGB-a.

Oktobar/ Novembar

U oktobru/novembru bibliotekare osnovnih škola učenicima u školama u kojima rede prosleđuju spiskove literature neophodne za čitanje. Svaki učenik koji želi da učestvuje u obavezi je da pročita sve tri knjige namenjene školskom takmičenju, te i da, učitelјu, profesoru ili bibliotekaru podnese sva tri literararna ili likovna prikaza.

Februar

U februaru (do kraja meseca) svi bibliotekari osnovnih škola u obavezi su da gotove pisane ili crtane radove vezane za određeno delo pošalјu na adresu citampasta@citampasta.rs, ali radove samo onih učenika koji su svoj prikaz dela i ilustraciju uradili „savršeno“ (Svaka  osnovna škola ima pravo samo na 10 radova – za sve učenike zajedno.) Formate u kojima se radovi šalјu moguće je preuzeti sa sajta.

Mart

U martu komisija (stručni žiri BGB-a) odabira najuspešnije učenike, te će u toku tog meseca deca plasirana na opštinsko takmičenje „uraditi“ prikaz još po jedne pridodate knjige (što će bibliotekari škola poslati na adresu  citampasta@citampasta.rs kako bi isti bili pridodati određenim novim skeniranim naslovima.

April

U aprilu će komisija (stručni žiri BGB-a) ponovo pregledati novopristigle radove, te iste i proceniti. Po jedan učenik sa svake opštine ima pravo da konkuriše sa po jednom novoprikazanom knjigom za gradsko takmičenje.

Maj

U maju će stručna komisija pregledati sve radove i odabrati JEDAN NAJUSPEŠNIJI (uz mogućnost nagrađivanja više učenika za ilustraciju, originalnost, kreativnost). U maju će biti održano svečano uručenje nagrada u Rimskoj dvorani BGB-a, uz želјu da svi učenici koji su imali učešća u akciji prisustvuju.

U svrhu realizacije projekta Čitam, pa šta Biblioteka grada Beograda napravila je sajt (www.citampasta.rs) i nabavila knjige neophodne za učešće u akciji. Knjige su nabavlјene uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije. Biblioteka grada Beograda najuspešnije učenike nagrađuje tabletom.

Potrebnu dokumentaciju za učešće na ovom konkursu možete preuzeti na sajtu www.citampasta.rs

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here