Početna Konkursi Likovni konkursi Crveni krst Srbije raspisao nagradni literarni i likovni konkurs – „Krv život...

Crveni krst Srbije raspisao nagradni literarni i likovni konkurs – „Krv život znači“

4171
0
krv život znači

Konkurs otvoren od 13. februara 2017. godine do 8. aprila 2017. godine.

Crveni krst Srbije raspisao je literarni i likovni konkurs na temu promocije dobrovoljnog, anonimnog i neplaćenog davalaštva krvi pod nazivom „Krv život znači“.

Pravo učešća na konkursu samo radovi učenika osnovnih i srednjih škola koje su organizacije Crvenog krsta dostavile Crvenom krstu Srbije.

Tema i naziv konkursa: Dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davalaštvo krvi „Krv život znači“

Konkurs se raspisuje u četiri čategorije: likovni rad, literarni rad, video spot/film i fotografija.

Likovni rad

Za izradu likovnog rada mogu se koristiti sve tehnike likovnog izražavanja. Dozvoljene dimenzije  su do formata 35 x 50 cm. Radovi moraju imati znak Crvenog krsta.

Radovi na poleđini moraju (isključivo na poleđini), sadržati sledeće podatke:

 1. a) Ime i prezime autora;
  b) Naziv škole i razred;
  c) Naziv opštine;
  d) Ime i prezime nastavnika/profesora;
  e)Pečat organizacije Crvenog krsta.

Na konkursu učestvuju sve kategorije učenika:

 1. a) Od 1. do 4. razreda osnovne škole;
  b) Od 5. do 8. razreda osnovne škole;
  c) Od 1. do 4. razreda srednje škole;

Literarni rad

Literarni radovi mogu biti pisani u prozi i stihovima, do dužine 2 strane A4 kucanog teksta, veličina slova 12, font Arial, bez proreda. Radovi treba da promovišu dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi, a ne namensko davanje krvi (za poznatog primaoca).

Radovi na poleđini moraju (isključivo na poleđini), sadržati sledeće podatke:

 1. a) Ime i prezime autora;
  b) Naziv škole i razred;
  c) Naziv opštine;
  d) Ime i prezime nastavnika/profesora;
  e)Pečat organizacije Crvenog krsta.

Na konkursu učestvuju sve kategorije učenika:

 1. a) Od 1. do 4. razreda osnovne škole;
  b) Od 5. do 8. razreda osnovne škole;
  c) Od 1. do 4. razreda srednje škole;

Motivacioni video spot ili film za rad sa mladima na promociji dobrovoljnog davalaštva krvi

Video spot ili film može trajati do 3 minuta, mora nositi znak Crvenog krsta i imati odgovarajući prateći zvuk / muzičku podlogu koja ne podleže autorskim pravima. Broj video spotova-filmova po organizaciji Crvenog krsta nije ograničen.

Ostali obavezni elementi:

– svi snimci moraju biti u 16:9 video formatu
– rezolucija SD (720 x 576) ili HD (1280 x 720) ili full HD (1920 x 1080)
– kodek format mpeg2 H264 za kompresovanje

Učenici I – IV  razreda srednje škole;
Učenici VII i VIII razreda osnovne škole-eksperimentalno.

Sve radove koji odgovaraju kriterijumima iz propozicija, a koje dostave organizacije Crvenog krsta pregledaće posebna komisija Crvenog krsta Srbije koju formira Komisija za dobrovoljno davalaštvo krvi Crvenog krsta Srbije.

Nakon pregledanja, komisija će proglasiti i nagraditi najbolje radove iz svake uzrasne kategorije za i za svaki vid konkurisanja.

Komisija zadržava pravo da ne predloži nagradu ukoliko nijedan rad ne odgovara unapred postavljenim kriterijumima. To su: originalnost ideje, promocija lepote življenja i poklanjanja, poziv na dobrovoljno davanje krvi, razumevanje ličnog doprinosa promociji davalaštva krvi, vidljiv duh principa dobrovoljnog, anonimnog i nenagrađenog davanja krvi, prepoznato mesto Crvenog krsta u davalaštvu krvi, odgovarajući sadržaj uzrastu učenika.

Video spotove-filmove će pregledati članovi Komisije i shodno njihovom mišljenju samo najkvalitetniji će biti postavljeni na kanal “Youtube” pod nazivom ”Krv život znači”.

Samo filmovi koji su postavljeni na ovaj kanal takmičiće se za nagradu.

Video spotove/filmove organizacije Crvenog krsta će dostaviti na DVD formatu Crvenom krstu Srbije.
BROJ PREGLEDA VIDEO SPOTOVA-FILMOVA NA “YOUTUBE” KANALU NEĆE UTICATI NA RANGIRANJE

Nagrade

Prvoplasirani učesnici konkursa u svim vidovima konkurisanja biće nagrađeni letovanjem u odmaralištu Crvenog krsta Srbije u Baošićima u terminu od 26. jula do 4. avgusta 2017. godine.

Radovi iz osnovnih i srednjih škola dospevaju do organizacija Crvenog krsta do 8. aprila 2016. godine.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here