Početna Konkursi Likovni konkursi Dečji likovni i literarni konkurs “Novogodišnja čarolija”

Dečji likovni i literarni konkurs “Novogodišnja čarolija”

2773
0

Konkurs otvoren do: 21. decembra 2018. godine
Konkurs raspisuje: Dečji savez grada Vranja u saradnji sa Dečjim savezom opštine Raška

Dečji savez grada Vranja u saradnji sa Dečjim savezom opštine Raška povodom novogodišnjih praznika, je i ove godine raspisao tradicionalni literarni i likovni konkurs pod nazivom „Novogodišnja čarolija“

Teme:

Predškolski uzrast:
„Najlepša novogodišnja jelka“

I do IV razred:
„Deda Mraz pun džak poklona nosi i deci veliku radost donosi“

V do VIII razred:
„Novogodišnja zvezda sa vrha jelke sija,
da u Novoj godini srećni budemo ti i ja“

Opšti uslovi konkursa

Pravo učešća imaju deca predškolskog uzrasta kao i učenici osnovnih škola, od prvog do osmog razreda sa teritorije cele Srbije i regiona.

Radovi se šalju do petka, 21. decembra 2018. godine na adresu: Dečji savez grada Vranja, (zgrada Doma kulture), ul. Partizanska 17a; 17000 Vranje, poštanski fah 210, a mogu se doneti i lično u prostorije Dečjeg saveza grada Vranja svakog radnog dana do 14,00 sati.

Sve ostale informacije vezane za literarni i likovni Кonkurs  „Novogodišnja čarolija“ mogu se dobiti na telefon Dečjeg saveza grada Vranja 061/605-12-66, kontakt osoba: Tijana Arsić, šef Službe za odnose s javnošću Dečjeg saveza grada Vranja.

Literarni radovi treba da budu otkucani ili čitko napisani. Кucani radovi treba da budu u fontu: Arial veličina slova: 11, prored: srednji. Ukoliko se radovi šalju u pisanoj formi treba da budu napisani naliv- perom ili hemijskom olovkom ćiriličnim pismom. Svi literarni radovi treba da budu na formatu papira A4 i nesmeju da budu duži od jedne strane. Nečitko napisani radovi i na neodgovarajućem formatu neće biti uzimani u obzir za nagrađivanje i biće odmah diskvalifikovani. Literarni radovi se šalju u jednom primerku isključivo poštom ili se donose lično.

Likovni radovi mogu biti u svim tehnikama. Napominjemo da se prilikom izrade likovnih radova ne upotrebljavaju materijali poput raznovrsnog zrnevlja, šećera, šljokica, plastelina i sličnih nepostojanih materijala. Takvi radovi će biti odmah diskvalifikovani. Radovi sa neodgovarajućom temom, neće biti uzimani u obzir za nagrađivanje.

Radovi koji su već učestvovali na nekom drugom konkursu nemaju pravo učešća na Кonkurusu.

Važna napomena

Skrećemo pažnju da svaki rad koji bude poslat na Кonkurs kako bi ispunjavao sve uslove Кonkursa, mora da sadrži sledeće podatke: ime i prezime deteta odnosno učenika čiji je rad, naziv vrtića ili škole, godine starosti odnosno razred, ime mentora kao i kontakt telefon i mejl adresu (ako ona postoji). Navedene podatke ispisati čitko hemijskom olovkom ili flomasterom ćiriličnim pismom ili u vidu nalepnice nalepiti na poleđini rada u donjem desnom uglu. Tražene podatke popunjava isključivo mentor.

Napominjemo da se literarni i likovni radovi prispeli na Konkurs NE VRAĆAJU.

Literarni radovi koji budu pristigli na Кonkurs biće podeljeni u dve kategorije:

  • Radovi učenika od I do IV razreda osnovne škole;
  • Radovi učenika od V do VIII razreda osnovne škole.

Likovni radovi koji budu pristigli na Кonkurs biće podeljeni u tri kategorije:

  • Radovi dece predškolskog uzrasta;
  • Radovi učenika od I do IV razreda osnovne škole;
  • Radovi učenika od V do VIII razreda osnovne škole.

Кomisija će pregledati sve prispele radove na Кonkurs i odabraće najuspešnije kojima će biti dodeljene nagrade. Rezultati Кonkursa biće objavljeni najkasnije mesec dana od dana završetka Кonkursa.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here