Početna Konkursi Likovni konkursi Dečji literarni i likovni konkurs „Novogodišnja čarolija“

Dečji literarni i likovni konkurs „Novogodišnja čarolija“

523
0
Novogodišnja čarolija

Dečji savez grada Vranja u saradnji sa Dečjim savezom opštine Raška povodom novogodišnjih praznika, i ove godine raspisuje tradicionalni literarni i likovni: КONКURS „Novogodišnja čarolija“

Teme konkursa:

  • Predškolski uzrast: „Najlepša zvezda sa vrha jelke blista“
  • I do IV razred: „Deda Mrazove kočije za svu decu poklone broje“
  • V do VIII razred: „Novogodišnja pahulja na prozoru stoji i poslednje minute stare godine broji“

Opšti uslovi konkursa

Pravo učešća imaju deca predškolskog uzrasta kao i učenici osnovnih škola, od prvog do osmog razreda sa teritorije cele Srbije i regiona.

Radovi se šalju do petka, 25. decembra 2020. godine na adresu: Dečji savez grada Vranja, (zgrada Doma kulture), ul. Partizanska 17a; 17000 Vranje, poštanski fah 210, a mogu se doneti i lično u prostorije Dečjeg saveza grada Vranja svakog radnog dana do 14,00 sati.

Sve ostale informacije vezane za literarni i likovni Кonkurs  „Novogodišnja čarolija“ mogu se dobiti na mejl Dečjeg saveza grada Vranja konkursidsgvranje@gmail.com, kontakt osoba: Tijana Arsić, šef Službe za odnose s javnošću Dečjeg saveza grada Vranja.

Propozicije za slanje literarnih radova

Literarni radovi treba da budu otkucani ćiriličnim pismom u fontu: Arial, veličina slova: 11, prored: srednji. Svi literarni radovi treba da budu na formatu papira A4 i nesmeju da budu duži od jedne strane. Literarni radovi se šalju u jednom primerku isključivo poštom ili se donose lično. Jedan autor može poslati samo jedan rad. Podaci o autoru se popunjavaju elektronski na formularu koji je sastavni deo konkursa. Popunjen formular odštampati i nalepiti na poleđini rada. Ukoliko rad ne bude imao čitljivu legendu biće automatski diskvalifikovan.

Propozicije za slanje likovnih radova

Likovni radovi mogu biti u svim tehnikama. Jedan autor može poslati samo jedan rad. Napominjemo da se prilikom izrade likovnih radova ne upotrebljavaju materijali poput raznovrsnog zrnevlja, šećera, šljokica, plastelina i sličnih nepostojanih materijala. Takvi radovi će biti odmah diskvalifikovani. Radovi sa neodgovarajućom temom, neće biti uzimani u obzir za nagrađivanje. Podaci o autoru se popunjavaju elektronski na formularu koji je sastavni deo konkursa. Popunjen formular odštampati i nalepiti na poleđini rada. Ukoliko rad ne bude imao čitljivu legendu biće automatski diskvalifikovan.

Radovi koji su već učestvovali na nekom drugom konkursu nemaju pravo učešća na Кonkurusu.

Napominjemo da se literarni i likovni radovi prispeli na Кonkurs NE VRAĆAJU.

Literarni radovi koji budu pristigli na Кonkurs biće podeljeni u dve kategorije:

  • Radovi učenika od I do IV razreda osnovne škole;
  • Radovi učenika od V do VIII razreda osnovne škole.

Likovni radovi koji budu pristigli na Кonkurs „Novogodišnja čarolija“ biće podeljeni u tri kategorije:

  • Radovi dece predškolskog uzrasta;
  • Radovi učenika od I do IV razreda osnovne škole;
  • Radovi učenika od V do VIII razreda osnovne škole.

Кomisija će pregledati sve prispele radove na Кonkurs i odabraće najuspešnije kojima će biti dodeljene nagrade. Rezultati Кonkursa biće objavljeni najkasnije 45 dana od dana završetka Кonkursa.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here