Početna Konkursi Likovni konkursi DEČJI SAVEZ GRADA VRANјA – Konkurs „Novogodišnja čarolija“ 2022.

DEČJI SAVEZ GRADA VRANјA – Konkurs „Novogodišnja čarolija“ 2022.

499
0
Novogodišnja jelka

Dečji savez grada Vranja u saradnji sa Dečjim savezom opštine Raška povodom novogodišnjih praznika, i ove godine raspisuje tradicionalni literarni i likovni:

КONКURS – „Novogodišnja čarolija“

Teme:

Predškolski uzrast: „Nova će godina doći, Deda Mraz će kroz svaku kuću proći“

I do IV razred: „Novogodišnja je sreća, za svu decu sveta najveća“

V do VIII razred: „Pod sjajem novogodišnjih zvezda“

Pravo učešća imaju deca predškolskog uzrasta kao i učenici osnovnih škola, od prvog do osmog razreda sa teritorije cele Srbije i regiona.

Radovi se šalju do četvrtka, 30. decembra 2021. godine na adresu: Dečji savez grada Vranja, (zgrada Doma kulture), ul. Partizanska 17a; 17000 Vranje, poštanski fah 210, a mogu se doneti i lično u prostorije Dečjeg saveza grada Vranja svakog radnog dana od 12.30 do 14,00 sati.

Sve ostale informacije vezane za literarni i likovni Кonkurs  „Novogodišnja čarolija“ mogu se dobiti na mejl konkursidsgvranje@gmail.com.

PROPOZICIJE ZA SLANJE LITERARNIH RADOVA

Literarni radovi treba da budu otkucani ćiriličnim pismom u fontu: Arial, veličina slova: 11, prored: srednji. Svi literarni radovi treba da budu na formatu papira A4 i nesmeju da budu duži od jedne strane. Literarni radovi se šalju u jednom primerku isključivo poštom ili se donose lično. Jedan autor može poslati samo jedan rad. Podaci o autoru se popunjavaju elektronski na formularu koji je sastavni deo konkursa. Popunjen formular odštampati i prikačiti spajalicom uz rad (ne lepiti lepkom i selotejpom, jer formular ostaje kao trajni dokument). Ukoliko rad ne bude imao čitljivu legendu biće automatski diskvalifikovan.

PROPOZICIJE ZA SLANJE LIKOVNIH RADOVA

Likovni radovi mogu biti u svim tehnikama. Jedan autor može poslati samo jedan rad. Napominjemo da se prilikom izrade likovnih radova ne upotrebljavaju materijali poput raznovrsnog zrnevlja, šećera, šljokica, plastelina i sličnih nepostojanih materijala. Takvi radovi će biti odmah diskvalifikovani. Radovi sa neodgovarajućom temom, neće biti uzimani u obzir za nagrađivanje. Podaci o autoru se popunjavaju elektronski na formularu koji je sastavni deo konkursa. Popunjen formular odštampati i prikačiti spajalicom uz rad (ne lepiti lepkom i selotejpom, jer formular ostaje kao trajni dokument).  Ukoliko rad ne bude imao čitljivu legendu biće automatski diskvalifikovan.

Radovi koji su već učestvovali na nekom drugom konkursu nemaju pravo učešća na Кonkurusu.

Napominjemo da se literarni i likovni radovi prispeli na Кonkurs NE VRAĆAJU.

Literarni radovi koji budu pristigli na Кonkurs biće podeljeni u dve kategorije:

  • Radovi učenika od I do IV razreda osnovne škole;
  • Radovi učenika od V do VIII razreda osnovne škole.

Likovni radovi koji budu pristigli na Кonkurs biće podeljeni u tri kategorije:

  • Radovi dece predškolskog uzrasta;
  • Radovi učenika od I do IV razreda osnovne škole;
  • Radovi učenika od V do VIII razreda osnovne škole.

Кomisija će pregledati sve prispele radove na Кonkurs i odabraće najuspešnije kojima će biti dodeljene nagrade. Rezultati Кonkursa biće objavljeni najkasnije 45 dana od dana završetka Кonkursa.

DEČJI SAVEZ GRADA VRANJA
Služba za odnose s javnošću

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here