Početna Škola Analiza lika „Djevojka‌ ‌cara‌ ‌nadmudrila”‌ ‌–‌ ‌analiza‌ ‌narodne‌ ‌novele‌ ‌

„Djevojka‌ ‌cara‌ ‌nadmudrila”‌ ‌–‌ ‌analiza‌ ‌narodne‌ ‌novele‌ ‌

9084
0
Djevojka cara nadmudrila

„Djevojka cara nadmudrila”  pripada narodnim  novelama, koje nose važnu životnu poruku.  Jedna je od najboljih primera narodne mudrosti koja je uvek preovladavala nad životnim neprilkama.

Pričom o tome kako je jedna siromašna devojka nadmudrila cara nekoliko puta, pokazano je kako se životna pozicija i sudbina lako mogu promeniti. Tako se jedan bogati car, koji živi u raskošu i sjaju, suočava sa istinom da materijalno u stvari ne vredi i da ga ono ne izdiže nad ostalima. Naprotiv, siromašna devojka koja ceo život prosi, mudrošću i životnim iskustvom daleko je iznad njega.

U nastavku teksta sledi analiza narodne novele Djevojka cara nadmudrila, sa isticanjem najvažnijih karakteristika. Međutim, naša preporuka je da delo pročitate i steknete sopstveni doživljaj istog.

Šta ovu priču čini novelom?

Djevojka cara nadmudrila je priča koja pripada narodnoj književnosti.  Budući da je ponikla iz naroda, ispričana je s ciljem da se istaknu prave vrednosti života. Istinitost i univerzalnost teme jeste ono što ovu priču čini novelom.

Podsetimo se da novela pripada proznim vrstama. To je priča koja kratkim i sažetim zbivanjem prikazuje likove u konkretnim događajima. Sudbine tih likova usko su povezane sa njihovim karakterom. Tako se junaci najčešće grupišu u nekoliko skupina: bogati carevi i njihovi sinovi, ubogi siromasi, mudri i snalažljivi ljudi. U novelama nema fantastičnih likova, predmeta i događaja. Pripoveda se o onome što je bilo ili što bi moglo biti. Pravda, životno iskustvo i mudrost uvek dolaze do izražaja i time pobeđuju zlo i druge negativne strane života.

U noveli Djevojka cara nadmudrila, suprotstavljene su dve grupe likova. Jednoj grupi pripada bogati car, koji je navikao na vlast, moć i ugnjetavanje slabijih. Drugu grupu likova čini siromašni sloj – ubogi otac i njegova kćerka. Njihovi karakteri i osobine povezane su sa njihovim sudbinama i krajnjim ishodom priče. Tako car koji misli da ima sve, biva u poziciji da ga nadmudri neko ko nema ništa. S druge strane, devojka koja samo ima mudrost i snalažljivost na kraju postaje neko ko ima sve.

Dakle, obrti i ishodi uvek su neizvesni. To je u direktnoj vezi sa porukom koju nosi ova novela. O njoj će biti reči u nekim od sledećih odeljaka.

Tema, radnja i likovi

Tema novele Djevojka cara nadmudrila je: kako je siromašna devojka nadmudrila cara i potom postala carica. Novela ima veoma sažetu fabulu, koju oblikuje nekoliko značajnih likova. Već smo rekli da su to bogati car i siromašni otac i njegova kćerka. Naime, otac i kćerka žive u pećini i preživljavaju tako što svuda po svetu prose. Devojka je bila jako mudra, umela je da  pametno govori i to umeće donekle je prenela i na oca. Kako su im životne neprilike pokazale kakvih je sve zala u svetu, kćerka i otac su bili posebno obazrivi s ljudima. Tako je jednog dana ubogi otac otišao kod bogatog cara na dvor ne bi li isprosio štogod.

Car koji je mislio da niko na svetu nije bolji i pametniji od njega koji gospodari raskošnim carstvom, iznenadio se siromahovom mudrošću. Pošto je saznao da je od kćerke naučio da pametno govori, car je postao sujetan. Nije se mogao suočiti sa činjenicom da postoji neko ko više vredi i zna od njega. Tako je poželeo da proveri očevu mudrost, a posredno i mudrost njegove kćerke. Njegova namera polako se pretvara u želju da im napakosti, ponizi i sebi dokaže koliko on sam vredi. O tome svedoče uslovi koje postavlja i njihova težina i nerešivost. Pametnoj devojci i njenom ocu poručuje da moraju da reše tri zadatka inače će im načiniti zlo.

Zadaci koje car postavlja

Prvi zadatak bio je da siromah iz trideset kuvanih jaja izlegne piliće. Zabrinut otac odlazi kod kćerke i govori joj da ovom zadatku nema rešenja. Ipak, pametna devojka ga pronalazi. Odgovor  na ovaj nerešiv zadatak biće sledeće: otac će pokušavati da poseje kuvani bob, a kada ga car upita kako je to moguće, starac će reći: „Čestiti care, kao i iz varenijih jaja izleći se pilad”. Tek sada, nakon ovakvog mudrog odgovora oca, car uviđa sa kim se nadmudruje. To će ga još više razljutiti, te postavlja naredni zadatak.

Drugi zadatak bio je da otac od povesma napravi uže i jedra za brod. Kćerka ponovo smišlja novu mudrost i pomaže ocu: ako car uspe da napravi od malog drveta kudelju, vreteno i razboj, onda će i otac ispuniti njegov zadatak. Car je ponovo bio iznenađen, te smišlja zadatak koji je tek nemoguće ostvaiti.

Treći zadatak bio je namenjen kćerki. Trebalo je da čašicom isuši čitavo more, tako da ostane samo polje. Kako je bilo nemoguće i ovaj uslov ispuniti, devojka odgovara caru da će zadatak ispuniti, samo ako car uspe da metrom stupe zatisne sve izvore i sva jezera. Tako se car još jednom uverio da je devojka zaista mnogo mudra. Ipak, to je želeo još jednom da proveri, te je devojku pozvao i lično kod njega na dvor.

Susret devojke i cara

Car je nakon svih pokušaja da nadmudri devojku shvatio da su njena pamet i rečitost daleko veće. Zato je poželeo i da je vidi na svom dvoru i lično joj postavi dve zagonetke. One su glasile: šta se najdalje može čuti i koliko valja careva brada? Car je bio ubeđen da devojka nikada neće dati odgovor. Međutim, usledio je potpuni obrt. Devojka oduševljava cara odgovorima da se grom i laž najdalje mogu čuti i da careva brada vredi koliko tri letnje kiše.

Nakon ovih odgovra car odlučuje da mudru devojku oženi i zadrži na svom dvoru. Ona pristaje na carevu odluku, ali njena mudrost tu ne prestaje. Naime, devojka je zatražila od cara da joj pismeno potvrdi da, ukoliko se car nekada naljuti na nju i istera je sa dvora, može poneti sa sobom ono što joj je najmilije. Pošto se takva situacija zaista dogodila i car ju je isterao sa dvora, devojka se još jednom poslužila mudrošću. Kada je caru dala da potpiše njen uslov, ona ništa dragoceno i materijalno nije želela da ponese sa dvora. Ono što je njoj bilo dragoceno i što je ponela sa dvora bio je upravo car. Time je još jednom pokazala da mudrost svetom vlada.

U čemu se sastojala mudrost devojke

Siromaštvo, glad i druge neprilike sa kojima se devojka suočila, učinile su da bude oprezna i promišljena sa ljudima. Ona i njen otac su bili u takvoj životnoj poziciji da nisu osetili pažnju, milost i ljubav drugih. Morali su se dovijati na sve strane da prežive i to ih je učinilo naročito mudrim. Surovost sveta i zlo koje čine ljudi nikako im nisu bili strani. To je i glavni razlog zbog devojka nije iznenađena carevim zadacima.

Njena mudrost sastoji se u životnom iskustvu. Devojka je svesna da car neće postaviti zadatke koji se lako mogu rešiti, jer onda oni ne bi imali poentu. Tako su vrlo brzo razotkriveni carevo lukavstvo i sujeta. Stoga su i devojčini odgovori lukavi, snalažljivi i mudri. Ako car postavi neostariv zadatak, devojka postavi uslov iste težine. Tu je ključ devojčinog nadmudrivanja cara.

Osobine likova

Kao što smo već rekli, car pripada bogatom društvenom sloju. Njega karakterišu moć, dostojanstvo i  neprekosnovena vlast,  pomoću koje upravlja celim carstvom. Ipak,  pokazuje da se ne ume nositi sa porazom i da ne prihvata da je neko bolji od njega. Sujeta, bahatost, želja da napakosti i ponizi – sve su to negativne osobine. Ukoliko bismo tražili pozitivno u njegovoj ličnosti, onda bi se istakla činjenica da ceni mudrost i da je devojci na kraju ipak dao priliku da dokaže svoje kvalitete.

Devojka – ona je siromašna, pametna, pronicljiva i mudra; puna je životnog iskustva koje koristi u svakoj situaciji. Pored toga, dosetljiva je i maštovita, dobro poznaje ljudske naravi i smelo se suprotstavlja onima koji degradiraju slabije.

Poruka priče

U ovoj noveli mogli bismo izdvojiti nekoliko važnih poruka:

  1. Mudrost i znanje mogu pomoći čoveku da lakše ide kroz život i da brže nađe put do cilja.
  2. Um caruje, snaga klade valja.
  3. Mudrost svetom vlada.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here