Početna U svetu knjiga Basne Ezopove basne 2# – Zmija i drvoseča

Ezopove basne 2# – Zmija i drvoseča

3797
0
drvoseča i zmija

Zmija i drvoseča

Obarao drvoseča natrulu bukvu u šumi, a to iz njene šuplјine ispade grdna zmijurina. On  brže – bolјe za sekiru.

– Ne, pobogu! – zasikta zmija. – Kakvo ti zlo učinih?

– Preplašila si me.

– Bolan brajko, zar jedan svoj pretrplјeni strah platiti celim tuđim životom!

Čovek se postide, spusti sekiru i reče:

– Šta ćeš! Nama lјudima u krvi je da ubijamo utoliko lakše ukoliko manje osećamo i mislimo.

Zmija ga blago odmeri, i mnogo slobodnije nastavi:

– Kad si toliko iskren, daću ti savet za ceo budući život. Ja sam vrlo stara. Celog života pažlјivo sam motrila šta se dešava u vazduhu, šta na zemlјi, a šta u njoj, i došla sam do dragocenih zaklјučaka.Slušaj samo svaku reč: sve što leti mora jednom pasti, utoliko strmoglavije ukoliko je visina veća; s onim što se kreće uspravno biva isto; ako baš ne pada, ono se polako, neosetno srozava; ali ono što puzi, kao mi, nalazi se  uvek u najbolјem mogućem položaju; niti može pasti, niti se srozati.

– Znači, po tvom uverenju, čovek treba da puzi.

– Ako želi da ga ništa ne iznenadi. Čak ni sama smrt, jer je već u ležećem položaju.

– Dakle, celog života puziti – večito puziti!

– Razume se, jer to je jedini stav iz koga se može najbrže i najlakše izvući što više koristi s najmanje opasnosti: uvek si kraj kakve zgodne rupe u kojoj ćeš u slučaju potrebe najlakše sačuvati svoj dragoceni život.

Čovek naglo podiže sekiru.

– Bednice, pa ti ćeš se, ako te budem  ostavio u životu, hvaliti na sve strane kako si od čoveka stvorila puzavca i podlaca, a ako te premlatim, hvaliću se ja kako sam, ako ne stvarno, ono bar pokušao da istrebim iz napaćenog čovečanstva jedno od najvećih zala koje ga ugrožava.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here