Početna Konkursi Likovni konkursi Festival umetnosti (likovni, literarni i muzički konkurs) „Prolećne rime, note i slike“

Festival umetnosti (likovni, literarni i muzički konkurs) „Prolećne rime, note i slike“

2715
0
cele kula festival

Konkurs otvoren do: od 21. marta do 21. aprila 2017. godine

Konkurs raspisuje: Osnovna škola „Ćele kula“

Osnovna škola „Ćele kula“ u Nišu raspisala je literarni, muzički i likovni konkurs u okviru smotre dečjeg stvaralaštva 4. Festival umetnosti (poezije, muzike i slikarstva) pod nazivom „Prolećne rime, note i slike“.

Pravo učešća na konkursima imaju učenici osnovnih škola iz Republike Srbije.

Tema: „U slavu proleća, drugarstva i lјubavi, prirode i cveća!“

Moto i podtema ovogodišnjeg konkursa je: „Prijatelјi su kao zvezde“

Radovi koji se motivski ili na neki drugi način ne budu slagali sa uslovima konkursa neće biti razmatrani. Broj radova nije ograničen, ali bi bilo dobro da mentori naprave selekciju i pošalјu samo najkvalitetne radove.

Literarni konkurs

Učenici osnovne škole uzrasta od 1. do 8. razreda učestvuju sa pesmom koja odgovara temi „U slavuproleća, drugarstva i lјubavi, prirode i cveća!“, a u okviru nje po svom izboru mogu nasloviti svoj rad.

Učenici od 5. do 8. razreda mogu učestvovati i sa kratkom pričom na teme: „Prijatelјi su kao zvezde“ i „Najlјubavnija priča“ (jedna kucana strana).

Upozoravamo učenike da ne plagiraju tuđe radove! Vrednovaće se odgovor na temu, originalnost i kreativnost. Radovi moraju da budu lektorisani i čitko napisani ili otkucani u Word formatu (veličina slova 12, ćirilično pismo).

Poslati po tri primerka jedne pesme ili kratke priče sa svim potrebnim podacima o autoru, mentoru i školi na adresu:  OŠ „Ćele kula“, Ulica Radnih brigada 28, 18000 Niš, sa naznakom ZA LITERARNI KONKURS FESTIVALA ili doneti (dostaviti) lično. Radove možete poslati i elektronskim putem na mejl adresu fest1prolecnerime@outlook.com.

Autori najbolјih radova i njihovi nastavnici mentori biće pozvani na Festival 24. maja 2017. u OŠ „Ćele kula“, gde će im biti uručene nagrade.

Muzički konkurs

Učenici osnovne škole od 5. do 8. razreda mogu učestvovati pojedinačno ili u grupno (navesti ime grupe) i izvode kompoziciju za koju sami komponuju muziku na svoje ili na tudje stihove koji odgovaraju temi: „U slavu proleća, drugarstva i lјubavi, prirode i cveća!“, a u okviru nje učenici po svom izboru mogu nasloviti svoju kompoziciju.

Učenici osnovne škole od 1. do 4. razreda mogu učestvovati pojedinačno ili u grupno (navesti ime grupe) i izvode kompoziciju koju je za njih neko komponovao na svoje ili na tuđe stihove koji odgovaraju temi: „U slavu proleća, drugarstva i lјubavi, prirode i cveća!“, a u okviru nje po svom izboru mogu nasloviti kompoziciju.

Napomena: Učenici izvode novu kompoziciju koja do sada nije izvodjena na festivalima. Kompozicije koje se motivski ili na neki drugi način ne slažu sa uslovima konkursa neće ući u uži izbor.

Učenici u svom radu imaju podršku nastavnika mentora koji će kompoziciju (notni primer, tekst pesme kucan u Word formatu, veličina slova 12, ćirilično pismo, uz obavezno navođenje imena kompozitora i autora stihova, i zvučni primer – CD ili DVD), poslati na adresu organizatora Festivala:  OŠ „Ćele kula“, Ulica Radnih brigada 28, 18000 Niš, sa naznakom ZA MUZIČKI KONKURS FESTIVALA. Kompozicija se može postaviti na Jutjub a u tom slučaju uz gore navedene podatke, morate poslati i link na i-mejl adresu Festivala fest1prolecnerime@outlook.com.

Snimak možete napraviti i mobilnim telefonom, ukoliko nemate uslova za drugačiji snimak. Broj kompozicija koje škole mogu poslati nije ograničen.

Autori najbolјih radova i njihovi nastavnici mentori biće pozvani na Festival 24. maja 2017. u OŠ „Ćele kula“, gde će im biti uručene nagrade.

Likovni konkurs

Cilј konkursa: Promocija i negovanje zdravog načina života; kroz druženje, igru, sport (fizička aktivnost); priredbe, izleti, učenje, ekskurzije (putovanja); rođendanskežurke, koncerti, izložbe, veštine (hobi), čitanje, pisanje i slično.

Teme: „Prijatelјi su kao zvezde“ i „Lepota (mog) svakodnevnog života“

Tehnika rada je slobodna.

Učestvuju učenici od 4. do 8. razreda sa po jednim likovnim radom urađenim na podlozi – hartijiveličine bloka br. 5. Svaki rad treba da ima marginu (okvir, „ram“) od 1 do 2 cm i da bude obojen. Svaki rad treba da bude potpisan od strane autora. Na poleđini napisati čitkim rukopisom ime i prezime učenika, razred i školu, kao i ime i prezime nastavnika mentora, broj telefona, adresu škole, mejl adresu škole ili nastavnika i telefon za kontakt. Ispod ovih podataka svaki rad treba da ima pečat škole. Radove možete poslati poštom ili doneti (dostaviti) lično u školu: OŠ „Ćele kula“, Ulica Radnih brigada 28, 18000 Niš, sa naznakom ZA LIKOVNI KONKURS FESTIVALA. Radovi će biti selektovani i neće se vraćati. Najbolјi radovi biće izloženi na Festivalu. Žiri će sačinjavati profesori likovne struke i izdvojiće i nagraditi najuspešnije autore i njihove mentore.

Rezultati konkursa biće objavlјeni najkasnije do 15. maja, a autori najbolјih radova i njihovi nastavnici mentori biće pozvani na Festival 24. maja 2017. god, gde će im biti uručene nagrade.

Sve aktivnosti u vezi sa Festivalom Prolećne rime, note i slike možete pratiti i u istoimenoj Fesjbuk grupi (ćirilicom: Prolećnerime, note i slike).

Tim za pripremu i realizaciju festivala
e-pošta: fest1prolecnerime@outlook.com
Osnovnaškola ”Ćelekula”
Niš, Radnihbrigada 28
Tel./faks (018) 232-979, 533-017
e-pošta: oscelekula68@gmail.com

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here