Početna Porodica Saveti Kako da bez vike i stresa pomognete detetu u izradi domaćeg zadatka

Kako da bez vike i stresa pomognete detetu u izradi domaćeg zadatka

2759
0

Većina mališana voli školu pre svega zbog druženja i igara za vreme časova fizičkog i za vreme velikog odmora. Međutim, kada je u pitanju usvajanje gradiva i izrada domaćih zadataka, broj dece koja u tome uživaju je znatno manji. Mališani domaće zadatke shvataju kao nešto što moraju da urade i često se prilično nerado bave time. Rešavanju ili izradi zadatka obično prethodi čitav niz aktivnosti i rituala kako bi se na taj način odložilo vreme za učenje.

U školi deca prihvataju većinu obaveza koje se tiču učenja, ali kod kuće je situacija potpuno drugačija. Kada dođe kući, dete ima na raspolaganju veliki broj aktivnosti i sadržaja koji privlače njegovu pažnju i svi oni su detetu daleko zanimljiviji od učenja.

Tu na scenu stupaju roditelji koji najpre opominju dete da je vreme da se uradi domaći, a često su prinuđeni i da uslovljavaju i zahtevaju od deteta da se posveti izradi zadataka, a da nakon toga može da sa svojim vremenom čini šta mu je po volji.

Želja svih roditelja je da im deca budu odgovorna, disciplinovana i uspešna tokom školovanja i da steknu radnu naviku. Put do uspostavljanja ovih osobina je dugotrajan i iscrpan, i za dete i za roditelje. Primoravanje deteta da se posveti izradi domaćeg zadatka baš onda kada bi  da se bavi nekim drugim aktivnostima stvara stresnu situaciju koja je nelagodna i neprijatna. Vika i kritika nisu dobri saveznici u ovakvim situacijama.

Evo nekoliko predloga kako da kao roditelji učinite manje stresnim situacije kada dete uči kod kuće.

Igra kao saveznik u ispunjavanju školskih obaveza

Ne treba zanemariti značaj igre, koja je savršeno sredstvo za učenje, razvoj kreativnosti i discipline. Naime, poznato je da deca najbolje uče i pamte dok se igraju. To, naravno, ne znači da sve aktivnosti oko izrade domaćih zadataka treba pretvoriti u zabavu, već da pojedine sadržaje dete može da usvoji kroz igru.

Igra čini da učenje monotonog školskog gradiva bude zanimljivije i pri tome utiče na razvoj pozitivnog stava prema obavezama i učenju. Učenje kroz igru najvažnije je praktikovati kod mlađe dece. U tom slučaju potrebno je i angažovanje roditelja u osmišljavanju načina na koji će kroz igru detetu biti predstavljeni sadržaji i zadaci koje treba da savlada. Kod osmišljavanja zanimljivih igara za učenje, internet  može biti jako koristan za roditelje jer nudi pregršt kreativnih ideja.

Odaberite najpogodnije vreme za učenje

Obratite pažnju na aktivnosti vašeg deteta i na to kada je ono najspremnije za učenje. Pričajte sa njim i zajednički odredite kada je najzgodnije vreme da radi domaći zadatak. Nekom detetu je motivacija za rad i učenje najjača odmah nakon dolaska iz škole, pa je tada najpogodnije vreme za izradu domaćeg. Međutim, nekoj deci je potreban odmor, predah od škole i malo igre kako bi kasnije bila koncentrisana na učenje. U svakom slučaju, važno je da jedan od roditelja bude prisutan za vreme učenja, ili ukoliko je dete samostalno pri učenju, da bude dostupan za eventualna pitanja.

Pomozite vašem mališanu da se organizuje

Veština planiranja prilikom obavljanja nekog posla je veoma važna ukoliko želimo da budemo uspešni u tom poslu. Ovo važi i za učenje. Pružite podršku vašem detetu oko organizacije njegovog vremena i obaveza.

Imajući u vidu nedeljni raspored časova i vannastavnih aktivnosti, pokažite detetu na koji način kompleksne projekte za školu može da izdeli na više manjih korak i sl. Zajedno sa njim klasifikujte zadatke po težini, pa neka dete krene od lakših ka težim zadacima.

Nakon uspešno urađenih zadataka dete će biti motivisano i spremno da se posveti onima koji su teži. Tako ono stiče naviku da planira svoje vreme i obaveze i postaje efikasnije, što je dodatni podstrek za učenje i rad. Dobrobit od planiranja i organizovanja školskih obaveza je u tome što dete zna kada i koliko slobodnog vremena ima, što postaje nagrada za uspešno ispunjene obaveze u školi.

Obezbedite podsticajno okruženje za učenje i rad

Ne treba potceniti važnost okruženja u kome dete provodi vreme. Trebalo bi detetu obezbediti prostor za učenje, neki kutak u kući u kome će da ima svoj radni sto i adekvatno osvetljenje. Važno je da dete ima dovoljno prostora kako bi moglo da raširi knjige po stolu. Uticaj spoljašnjeg okruženja pokušajte da ublažite i svedete na minimum, kako bi mališan mogao da se koncentriše na učenje. Ukoliko se dete služi računarom, valjalo bi da on bude na mestu koje je vama dostupno, ili da mu napravite kontrolisani nalog, kako bi ste imali uvid u to koje sadržaje ono posećuje na internetu i tako zaštitili njegovu bezbednost.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here