Početna Porodica Saveti Koji su sve izazovi sa kojima se suočavaju žene preduzetnice

Koji su sve izazovi sa kojima se suočavaju žene preduzetnice

573
0

Žensko preduzetništvo poslednjih godina doživljava svojevrstan rast, ali je i dalje u nezavidnom položaju u odnosu na biznise koje vode muškarci. Različiti ekonomski i društveni faktori doprinose ovakvoj statistici, te ženama donose mnoštvo prepreka na putu ka ostvarivanju sopstvenih ciljeva. Rodne predrasude su i dalje široko rasprostranjene, a duboko ukorenjen patrijarhat čine sredinu nestabilnijom i surovijom, te određene okolnosti postaju otežane. 

U narednom tekstu bavićemo se nekim od najučestalijih izazova sa kojima se suočavaju sve žene koje se otisnu put preduzetništva, kao i načinima za njihovo uspešno prevazilaženje. 

Žensko preduzetništvo u Srbiji

Iako u našoj zemlji ima podjednako radno sposobnih žena kao i muškaraca, ipak su one u većem broju nezaposlene.  Manje su plaćene za iste poslove, a kompanije u vlasništvu žena su daleko manje rasprostranjene u odnosu na one koje poseduju muškarci. Čini se da je ovo globalni problem i da je prisutan u mnogo razvijenijim zemljama od Srbije. Međutim, kao jedan od osnovnih prepreka na koje žene preduzetnice nailaze jesu kulturološki obrasci. Očekivanja koje društvo ima od žena su usko povezana sa odgajanjem dece i držanjem porodice na okupu, što može predstavljati prepreku na putu ka karijernom razvoju. Ne bi trebalo, ali društvo nije stvorilo podjednake uslove za sve koji žele da se osamostale i pokrenu sopstvene biznise. Čini se da država još uvek nema sluha za potrebe žena koje žele da oforme svoj biznis i ne pruža im adekvatne uslove za odustvo sa rada zbog nege deteta. Nedostatak podrške i jednakih uslova za rad  je još jedan od razloga zašto se mali broj žena upušta u preduzetničke vode. 

Jasno definisani ciljevi

Budući da je put ka uspehu nešto trnovitiji za žene koje se odluče da pokrenu sopstveni biznis, biće im potreban detaljan plan poslovanja. Prisustvo online poslova je danas u naglom porastu i zbog svojih mnogobrojnih prednosti, te je privlačno mnogima. Bez obzira za koju branšu ćete se odlučiti, neophodno je da detaljno ispitate aktuelno tržište i prisutnu konkurenciju. Kako biste što jasnije definisali karakteristike vašeg proizvoda ili usluge, razmišljajte o vašoj ciljnog grupi i njihovim potrebama. Sve ove stavke olakšaće vam izgradnju vašeg malog biznisa i bolje vas pozicionirati u sredini koja je u velikoj meri patrijarhalno nastrojena. 

Organizovan prostor za rad

Preduslov za pokretanje svakog biznisa jeste adekvatno opremljen prostor za rad. Lokacija vaše kancelarije ili lokala biće u velikoj meri predodređena prirodom vašeg posla. Za početak, ukoliko se bavite nekim od online biznisa, kućna kancelarija može biti dobro rešenje, kako biste sačuvali novac i početni kapital usmerili ka drugim stavkama. Bez obzira na tip vašeg radnog mesta, odgovarajući računar i kvalitetan kancelarijski pribor biće neohodni prilikom opremanja novog prostora. Ne zaboravite na udobnu stolicu, jer je ipak ona mesto gde ćete provoditi mnoštvo sati, stoga mora biti potpuno prilagođena radu i pružiti potreban komfor. 

Neprestano usavršavanje

Činjenica je da se proces učenja nikada ne završava, ali ženama je potrebno mnogo više rada kako bi se dokazale u konkurentnom biznis svetu, koje je još uvek dominatno muško. Usavršavanje postojećih veština i savladavanje novih jedna su od ključnih stavki svakog uspešnog lidera. Trendovi u industrijama se menjaju brzinom svetlosti i neohodno je biti u koraku sa njima i ispratiti aktuelna dešavanja. Danas nam je dostupno mnoštvo različitih kurseva koje možete pohađati u bilo kom trenutku i prilagoditi učenje vašem slobodnom vremenu. Različiti seminari i skupovi, pored znanja, nude i mogućnost ostvarivanja novih kontakata i upoznavanja potencijalnih klijenata, što može biti još jedan način za širenje vašeg poslovanja.  

Budite odlučne 

Strah od neuspeha i izazova koji predstoje je neminovan i realna je mogućnost za svakoga ko stupa u preduzetnički svet. Činjenica je da ćete na samom početku morati da žrtvujete vaše slobodno vreme i trenutke koje provodite sa porodicom, ne biste li vašu kompaniju postavili na čvrste noge i postigli željene rezultate. Budite istrajni u vašim namerama, sigurni u donošenju odluka, i pratite viziju koju ste postavili kada ste kreirali ideju o vašem biznisu iz snova. Sa ponosom predstavljajte vašu kompaniju i stručnost koju posedujete, a uspeh će pre ili kasnije doći. 

Borba za jednaka prava u svetu ženskog preduzetništva je tek počela. I pored svih napora žena, država i društvo su ti koji moraju pružiti veću podršku i stvoriti jednake uslove za sve koji žele da pokrenu sopstveni biznis.  Ohrabrujuća činjenica je da i povrh svega, postoje pozitvni primeri i uspešne kompanije na čijem čelu su žene.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here