Početna Konkursi Likovni konkursi KONKURS „Najlepša mama na svetu – moja MAMA“

KONKURS „Najlepša mama na svetu – moja MAMA“

2970
0
moja mama

Dečji savez grada Vranja i Klub Mladih Umetnika „54“, povodom 8. marta Dana žena, i ove godine raspisuju tradicionalni literarni i likovni: KONKURS „Najlepša mama na svetu – moja MAMA“

Pravo učešća imaju deca predškolskog uzrasta kao i učenici osnovnih škola, od prvog do osmog razreda sa teritorije cele Srbije i regiona.

Radovi se šalјu do petka, 13. marta 2020. godine na adresu: Dečji savez grada Vranja, (zgrada Doma kulture), ul. Partizanska 17a; 17000 Vranje, poštanski fah 210, a mogu se doneti i lično u prostorije Dečjeg saveza grada Vranja svakog radnog dana do 14,00 sati.

Sve ostale informacije vezane za literarni i likovni Konkurs  „Najlepša mama na svetu – moja MAMA“ mogu se dobiti na mejl Dečjeg saveza grada Vranja dsgvranje@gmail.com, kontakt osoba: Tijana Arsić, šef Službe za odnose s javnošću Dečjeg saveza grada Vranja.

Tema je jedinstvena za sve uzraste: „Najlepša mama na svetu – moja MAMA“, a radovi sa neodgovarajućom temom neće biti uzimani u obzir za nagrađivanje.

Literarni radovi treba da budu otkucani ili čitko napisani. Kucani radovi treba da budu u fontu: Arial veličina slova: 11, prored: srednji. Ukoliko se radovi šalјu u pisanoj formi treba da budu napisani naliv- perom ili hemijskom olovkom ćiriličnim pismom. Svi literarni radovi treba da budu na formatu papira A4 i nesmeju da budu duži od jedne strane. Nečitko napisani radovi i na neodgovarajućem formatu neće biti uzimani u obzir za nagrađivanje i biće odmah diskvalifikovani.

Likovni radovi mogu biti u svim tehnikama. Napominjemo da se prilikom izrade likovnih radova ne upotreblјavaju materijali poput raznovrsnog zrnevlјa, šećera, šlјokica, plastelina i sličnih nepostojanih materijala. Takvi radovi će biti odmah diskvalifikovani.

Radovi koji su već učestvovali na nekom drugom konkursu nemaju pravo učešća na Konkurusu.

Važna napomena

Skrećemo pažnju da svaki rad koji bude poslat na Konkurs kako bi ispunjavao sve uslove Konkursa, mora da sadrži sledeće podatke: ime i prezime deteta odnosno učenika čiji je rad, naziv vrtića ili škole, godine starosti odnosno razred, ime mentora kao i kontakt telefon i mejl adresu (ako ona postoji). Navedene podatke ispisati čitko hemijskom olovkom ili flomasterom ćiriličnim pismom ili u vidu nalepnice nalepiti na poleđini rada u donjem desnom uglu. Tražene podatke popunjava isklјučivo mentor.

Napominjemo da se literarni i likovni radovi prispeli na Konkurs NE VRAĆAJU.

Literarni radovi koji budu pristigli na Konkurs biće podelјeni u dve kategorije:

  • Radovi učenika od I do IV razreda osnovne škole;
  • Radovi učenika od V do VIII razreda osnovne škole.

Likovni radovi koji budu pristigli na Konkurs biće podelјeni u tri kategorije:

  • Radovi dece predškolskog uzrasta;
  • Radovi učenika od I do IV razreda osnovne škole;
  • Radovi učenika od V do VIII razreda osnovne škole.

Komisija će pregledati sve prispele radove na Konkurs i odabraće najuspešnije kojima će biti dodelјene nagrade. Rezultati Konkursa biće objavlјeni najkasnije 45 dana od dana završetka Konkursa.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here