Početna Konkursi Likovni konkursi Konkurs za najbolju dečiju karikaturu „Mali Pjer“

Konkurs za najbolju dečiju karikaturu „Mali Pjer“

6624
0

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i PRIJATELJI DECE SRBIJE raspisali su  Konkurs za najbolju dečiju karikaturu „Mali Pjer“ za školsku 2016/2017.

Tema karikature

Tema može da se odnosi na prava dece i mladih u porodici, školi, društvenom okruženju, na one koji ih ometaju i one koji im pomažu da ostvaruju svoja prava. U najširem smislu  slobodna tema konkursa pruža mogućnost deci za izražavanje kreativnog mišljenja i kritičko opažanje sveta i pojava oko sebe, pruža im i mogućnost da ukažu na potrebu odrastanja bez nasilja, uz vršnjačku i svaku drugu toleranciju, adekvatno obrazovanje i kulturnu ponudu.

Prijatelji dece Srbije, a na osnovu Kalendara Ministarstva prosvete, nauke i teh. razvoja za 2016/2017 godinu, o uvršćavanju Malog Pjera u akreditovana takmičenja, donosi odluku o kriterijumima, načinima vrednovanja i propozicijama koje će se odnositi na sve nivoe (školski, opštinski, gradski/okružni, republički).

Osnovne propozicije

– na takmičenju/smotri mogu učestvovati svi redovni učenici osnovnih škola;

– izbor učenika za opštinsko takmičenje vrši se isključivo na osnovu postignutih rezultata učenika na školskom takmičenju/smotri;

– za svaki naredni nivo takmičenja/smotre određuju se učenici na osnovu postignutih rezultata i rang liste sa prethodnog nivoa takmičenja/smotre, a u skladu s propozicijama;

– rangiranje učenika za određeni nivo takmičenja/smotre vrši se isključivo na osnovu postignutog broja bodova, u skladu sa Stručnim uputstvom i pravilnikom određene vrste takmičenja/smotre;

– ukoliko više učenika postigne isti broj bodova, svi učenici zauzimaju isto mesto i svi imaju isti rang.

Takmičenje za dečju karikaturu „Mali Pjer“ organizuje se na četiri nivoa:

A – Na školskom nivou
B – Na opštinskom nivou
V – Na okružnom nivou i
G – Na republičkom nivou

Takmičenja u osnovnim školama organizuju se tokom februara meseca 2017. godine.

Takmičenje u opštini organizuje se tokom marta meseca 2017. godine.

Okružno/gradsko takmičenje organizuje se tokom aprila meseca 2017. godine.

(Radovi sa okružnog/gradskog takmičenja moraju biti dostavljeni Prijateljima dece Srbije najkasnije 5. maja 2017. godine, na adresu Kosovska 19, 11000 Beograd, uz prateći zapisnik Komisije o rezultatima vrednovanja na utvrđenom formularu, a sa prethodnog nivoa takmičenja. Radovi pristigli nakon tog datuma neće se razmatrati).

Republičko takmičenje organizuje se tokom maja meseca tekuće godine (tačno mesto i datum održavanja centralne izložbe i dodele nagrada biće utvrđeno).

Nakon svakog nivoa takmičenja planirano je organizovanje izložbe u školi domaćinu.

Svaki crtež mora na poleđini da sadrži čitko ispisane podatke: Ime i prezime, razred i odeljenje autora, godinu izrade crteža, naziv, adresu i telefon škole, ime, prezime i kontakt telefon nastavnika razredne nastave ili nastavnika likovne kulture i kontakt telefon autora rada. Izbor tehnike rada je slobodan. Radovi ne smeju biti opremljeni, niti uramljeni.

Radovi moraju biti originalni i rađeni samostalno.

Radovi pristigli na konkurs se ne vraćaju.

Za više informacija i ostale propozicije konkursa pogledajte Pravilnik

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here