Početna Konkursi Likovni konkursi Literarni i likovni konkurs „Najlepša mama na svetu – moja mama“

Literarni i likovni konkurs „Najlepša mama na svetu – moja mama“

1021
0
moja mama

Dečji savez grada Vranja i Klub Mladih Umetnika „54“, povodom 8. marta Dana žena, i ove godine raspisuju tradicionalni literarni i likovni: KONKURS „Najlepša mama na svetu – moja mama“

Pravo učešća imaju deca predškolskog uzrasta kao i učenici osnovnih škola, od prvog do osmog razreda sa teritorije cele Srbije i regiona.

Radovi se šalju do srede, 10. marta 2021. godine na adresu: Dečji savez grada Vranja, (zgrada Doma kulture), ul. Partizanska 17a; 17000 Vranje, poštanski fah 210, a mogu se doneti i lično u prostorije Dečjeg saveza grada Vranja svakog radnog dana do 14,00 sati.

Sve ostale informacije vezane za literarni i likovni Konkurs  „Novogodišnja čarolija“ mogu se dobiti na mejl Dečjeg saveza grada Vranja konkursidsgvranje@gmail.com, kontakt osoba: Tijana Arsić, šef Službe za odnose s javnošću Dečjeg saveza grada Vranja.

Propozicije za slanje literarnih radova

Literarni radovi treba da budu otkucani ćiriličnim pismom u fontu: Arial, veličina slova: 11, prored: srednji. Svi literarni radovi treba da budu na formatu papira A4 i nesmeju da budu duži od jedne strane. Literarni radovi se šalju u jednom primerku isključivo poštom ili se donose lično. Jedan autor može poslati samo jedan rad. Podaci o autoru se popunjavaju elektronski na formularu koji je sastavni deo konkursa. Popunjen formular odštampati i prikačiti spajalicom uz rad. Ukoliko rad ne bude imao čitljivu legendu biće automatski diskvalifikovan.

Propozicije za slanje likovnih radova

Likovni radovi mogu biti u svim tehnikama. Jedan autor može poslati samo jedan rad. Napominjemo da se prilikom izrade likovnih radova ne upotrebljavaju materijali poput raznovrsnog zrnevlja, šećera, šljokica, plastelina i sličnih nepostojanih materijala. Takvi radovi će biti odmah diskvalifikovani. Radovi sa neodgovarajućom temom, neće biti uzimani u obzir za nagrađivanje. Podaci o autoru se popunjavaju elektronski na formularu koji je sastavni deo konkursa. Popunjen formular odštampati i prikačiti spajalicom uz rad.  Ukoliko rad ne bude imao čitljivu legendu biće automatski diskvalifikovan.

Radovi koji su već učestvovali na nekom drugom konkursu nemaju pravo učešća na Konkurusu.

Napominjemo da se literarni i likovni radovi prispeli na Konkurs NE VRAĆAJU.

Literarni radovi koji budu pristigli na Konkurs biće podeljeni u dve kategorije:

  • Radovi učenika od I do IV razreda osnovne škole;
  • Radovi učenika od V do VIII razreda osnovne škole.

Likovni radovi koji budu pristigli na Konkurs biće podeljeni u tri kategorije:

  • Radovi dece predškolskog uzrasta;
  • Radovi učenika od I do IV razreda osnovne škole;
  • Radovi učenika od V do VIII razreda osnovne škole.

Komisija će pregledati sve prispele radove na Konkurs i odabraće najuspešnije kojima će biti dodeljene nagrade. Rezultati Konkursa biće objavljeni najkasnije 45 dana od dana završetka Konkursa.

Formular za prijavu KONKURS „Najlepša mama na svetu – moja mama“ -2021

DEČJI SAVEZ GRADA VRANJA – Služba za odnose s javnošću

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here