Početna Porodica Saveti Prohodavanje deteta – da li je upotreba dupka opasna za dete?

Prohodavanje deteta – da li je upotreba dupka opasna za dete?

3621
0
foto: pixabay.com
foto: pixabay.com

Veliki broj roditelja opravdava upotrebu dupka za dete argumentima da ono samo traži da se kreće, da voli dubak. Sa druge strane, boravak deteta u dupku roditeljima pruža mogućnost da za to vreme predahnu ili obave neki od kućnih poslova.

Međutim, statistika vezana za upotrebu dupka kod prohodavanja beba je u najmanju ruku zabrinjavajuća. Uzmimo za primer Kanadu. Statistički podaci koji su pribavljeni od 16 bolnica u ovoj zemlji pokazuju da je u vremenskom razdoblju od 12 godina (od 1990. do 2002. godine) više od 1.900 dece povređeno upravo upotrebom dupka. Ovi podaci su bili signal da država preduzme odgovarajuće mere. Tako su u Kanadi danas  zakonom zabranjeni reklamiranje, uvoz i prodaja dubaka. Uvedene su velike novčane kazne za one koji se ogluše o ovu zabranu.

Stav lekara u vezi upotrebe dupka

Većina lekara smatra da je upotreba dupka zastarela i da se danas nudi veliki broj savremenih i daleko bezbednijih sprava koje bi mogle da stimulišu prohodavanje deteta. Savremena ortopedska struka apeluje na roditelje da duboko promisle pre nego što se odluče da kupe dubak, iz brojnih razloga. Smatra se da boravak deteta u dupku preuranjeno podstiče hodanje i da dete još nije fizički i mentalno potpuno spremno na ovu aktivnost.

Naime, tokom prve godine detetovog života, razvoj motorike je intenzivan. Pritom, sve motorne radnje imaju svoj kritični period razvoja. To zapravo znači da se neka sposobnost deteta razvija onda kada je samo dete psihofizički zrelo i spremno za to.

Takav je slučaj i sa postepenim uspostavljanjem kontrole sopstvenih pokreta prilikom prohodavanja. Preuranjeno ili kasno uspostavljanje neke motorne aktivnosti može da ima opasne posledice. Detetova potreba za kretanjem i upornost da ispituje svet oko sebe ume da zavara roditelje, te oni to tumače kao spremnost i želju deteta za prohodavanje.

Boravkom i aktivnostima u dupku, dete razvija i kod njega se ustaljuju šeme  pokreta koje su nepravilne. Pri tome dolazi do preteranog opterećenja još nedovoljno razvijenih detetovih kukova i nogu.

Imajući ovo u vidu, dečji lekari nedvosmisleno poručuju da dubak ometa normalan razvoj psihomotorike kod male dece. Oni su izričiti u stavu da detetu treba omogućiti da samostalno, po tempu koji njemu odgovara, nauči da se uspravlja, da održava ravnotežu, da hoda i pada…

Najčešće nepravilnosti u razvoju koje izaziva boravak deteta u dupku

foto: ciccho
foto: ciccho

Omogućavanje detetu od, na primer, šest meseci da stoji u uspravnom položaju dovodi do toga da ceo lokomotorni aparat deteta trpi. Naime, stajanjem u dupku dete se oslanja na prste kojima dodiruje podlogu i pri tome su mu ispružena kolena koja trpe opterećenje iako još nisu spremna na to. Ovde treba naglasiti da je dete spremno za potpuno ispravljanje kolena tek sa sedam ili osam meseci starosti.

Boravak u dupku sputava sticanje iskustava detata vezanih za održavanje ravnoteže, jer izostaju situacije kada dete uči da balansira sopstvenim telom.

Usled boravka deteta u položaju kakav zauzima prilikom korišćenja dupka može doći do trajnog deformiteta kukova, kičmenog stuba i stopala. Stopalo deteta je osetljivo i sastoji se od mekane hrskavice i mišića koji tek treba da se razvijaju i jačaju, ali lagano i postupno, pa preterano i preuranjeno stimulisanje njegovog razvoja, što se dešava kada dete stavite u dubak, nije ni malo dobro.

Dalje, boravak u dupku se odražava na kasniju spretnosti i umešnost u kretanju. Ovo se događa iz razloga što dete nije prošlo kroz iskustveni proces koji se sastoji od mnogobrojnih upornih pokušaja da ustane i da stoji uspravno, a potom da samostalno korača i pri tome uz mnogo napora da održava ravnotežu. To detetu u dupku neće biti omogućeno.

Usled nedostajanja ovih iskustava deca koju su roditelji stavljali u dubak bivaju nespretna, trapava, sapliću se o ivičnjake, stepenice, pragove na vratima. Događa se često da padaju direktno na glavu, jer ne umeju da se snađu pri padu i da se dočekaju na ruke.

Najzad, treba napomenuti da su ovo samo neki od najočiglednijih razloga zbog kojih bi roditelji trebali da razmisle kada sledeći put reše da svog mališana stave u dubak ili nameravaju da nabave dubak za kasnije.

I opet malo primera iz razvijenih zemalja. U Engleskoj je dubak proglašen najopasnijom spravom koju koriste deca, a u Austriji su istraživanja pokazala da su povrede usled preterane upotrebe i padova dece iz dupka toliko česte da svako treće dete biva povređeno.

Iako upotreba dupka nudi olakšanje i predah, cena je previsoka. Ako dete stavljate u dubak, ograničavete detetovu prirodnu potrebu za kretanjem i na taj način direktno ometate njegov noramalan psihomotorički razvoj. MISLITE O TOME!

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here