Početna Zdravlje Razvijanje socijalnih veština kod dece sa autizmom – strategije i aktivnosti

Razvijanje socijalnih veština kod dece sa autizmom – strategije i aktivnosti

900
0
deca-igra-sareno-platno
Unsplash.com

Socijalne veštine su suštinski deo života i pomažu nam da formiramo i održavamo odnose, efikasno komuniciramo i upravljamo društvenim situacijama.

Kod dece sa autizmom, njihov razvoj može biti posebno izazovan. Međutim, uz prave strategije i aktivnosti, deca mogu učiti vredne društvene veštine koje će im pomoći da napreduju u njihovim odnosima i svakodnevnom životu.

Nastavite da čitate i upoznajte se sa nekim od strategija i aktivnosti koje vam mogu pomoći na ovom putu. 

Zašto su društvene veštine važne za decu sa autizmom?

Socijalne ili društvene veštine koristimo za međusobnu komunikaciju i interakciju – verbalnu i neverbalnu, u koju mogu da spadaju gestikulacija i određeni znakovi koji nam pomažu da bolje razumemo druge. 

Kod dece koja imaju autizam simptomi mogu biti različiti, a teže identifikovanje znakova neverbalne komunikacije je jedan od njih. Zato im pažljiva obuka i vežbanje socijalnih veština mogu pomoći da: 

  • Poboljšaju komunikacijske sposobnosti – efikasno komuniciraju i prenesu svoje misli i osećanja na jasniji način.
  • Povećaju samosvesnost i samopouzdanje – razvijanje društvenih veština može pomoći deci sa autizmom da postanu samosvesniji i sigurniji u društvenim situacijama.
  • Razviju empatiju i razumevanje drugih – socijalne veštine mogu pomoći deci sa autizmom da bolje razumeju perspektive i osećanja drugih, što može poboljšati njihove društvene interakcije.
  • Poboljšaju veštine rešavanja problema – pomažu im da razviju veštine rešavanja problema i donošenja odluka, koje su važne za snalaženje u društvenim situacijama.
  • Izgrade odnose sa vršnjacima i odraslima – socijalne veštine su neophodne za izgradnju dobrih odnosa sa vršnjacima i odraslima, što je važno za socijalni i emocionalni razvoj deteta.

Strategije podučavanja socijalnih veština

Postoji mnogo različitih strategija za podučavanje socijalnih veština dece sa autizmom. 

Tokom njih, ključna je doslednost, kako biste osigurali da dete kontinuirano dobija adekvatne smernice. Zato je važno naglasiti da je potreban rad sa drugim stručnim osobama, kao što su nastavnici i terapeuti, a u Beogradu je otvoren i Centar za autizam u kojem možete potražiti stručnu podršku.

Jedna efikasna strategija koja koristi video snimke pozitivnih socijalnih koncepta za učenje je video modeling. Nakon gledanja video snimka koji demonstrira određenu socijalnu veštinu, dete treba da pokuša da je primeni.

roditelji-dete-zagrljaj
Unsplash.com

Osnaživanje je takođe efikasna strategija za podučavanje socijalnih veština. Korišćenjem pozitivnog podsticaja, kao što su pohvale i ohrabrivanje, može se podstaći pozitivno društveno ponašanje deteta. Ukoliko dete uspešno započne razgovor sa vršnjakom, odrasla osoba treba dati pohvale i pozitivne povratne informacije kako bi podstakla ovo ponašanje.

Razbijanje društvenih veština na male korake kojima se može upravljati je još jedna efikasna strategija. Ovaj pristup pomaže da se izbegne preopterećenje deteta i olakša ovladavanje veštinama. 

Ako detetu uspostavljanje kontakta očima tokom razgovora stvara problem, odrasla osoba može ovu veštinu razbiti na manje korake. Prvo se kontakt očima može vežbati nekoliko sekundi, a onda njegovo trajanje postepeno može da se povećava.

Aktivnosti za podučavanje socijalnih veština

Društvene veštine deca mogu učiti kroz različite aktivnosti, a u nastavku ćemo navesti neke od njih.

Veštine konverzacije

Kreirajte scenarije sa kojima se deca sa autizmom mogu susresti u društvenim situacijama, kao što su pozdravljanje prijatelja, traženje pomoći ili pridruživanje grupnom razgovoru. Mogu vežbati ove situacije u igri sa odraslima ili vršnjacima.

Naučite ih kako da pozdrave druge na odgovarajući način. Primera radi, mogu da nauče da kažu „zdravo“ kada upoznaju nekoga novog i „zbogom“ ili „vidimo se kasnije“ kada napuste društveno okupljanje.

Veštine za razvijanje prijateljstava

Pomozite deci sa autizmom da identifikuju pozitivne kvalitete svojih prijatelja, kao što su ljubaznost, odanost i empatija. Ohrabrite ih da traže prijatelje koji dele slična interesovanja i vrednosti.

Deljenje, smenjivanje i kompromis su veštine neophodne za održavanje pozitivnih prijateljstava. Možete da koristite igre i aktivnosti koje uključuju deljenje i kompromis, kao što su društvene igre, igre sa loptom i zagonetke.

Deca sa autizmom mogu se boriti sa razumevanjem emocija i perspektiva drugih. Ohrabrite ih da razmišljaju o tome kako se drugi mogu osećati u različitim situacijama i pomozite im da razviju empatiju i razumevanje.

Veštine za rešavanja problema

Kreirajte scenarije koji zahtevaju veštine rešavanja problema, kao što je rešavanje neslaganja sa prijateljem ili pronalaženje rešenja za izazov. Neka deca vežbaju ove scenarije i daju povratne informacije i smernice.

Pomozite deci sa autizmom da razviju kritičko mišljenje i veštine donošenja odluka tako što ćete postavljati otvorena pitanja i ohrabrivati ih da razmisle o različitim opcijama i posledicama.

Saveti za roditelje i vaspitače

Potrebno je vreme da se razviju društvene veštine, a deci sa autizmom će biti potrebna dodatna podrška i smernice. Budite strpljivi, imajte razumevanja i ljubavi, te uvek slavite male uspehe na tom putu.

Pohvale mogu biti snažni motivatori za decu sa autizmom. Koristite ih da podstaknete dete na pozitivne promene.

Vizuelna pomagala i priče mogu pomoći deci sa autizmom da razumeju i zapamte važne socijalne veštine. Koristite vizuelnu podršku kao što su slike i kartice da biste pojednostavili učenje.

Podučavanje dece sa autizmom socijalnim veštinama je važan deo njihovog razvoja koji će im pomoći da napreduju u svojim odnosima i svakodnevnom životu. 

Korišćenjem strategija kao što su video modeling, ohrabrenje, kao i aktivnosti poput igranja uloga i scenarija rešavanja problema, deca sa autizmom mogu naučiti vredne društvene veštine koje će im dobro služiti tokom života. 

Prilagođavanje ovih aktivnosti potrebama dece sa autizmom je važno kako bi se osiguralo da se osećaju komforno, dovoljno angažovano i sposobno da efikasno uče. 

Uz strpljenje, podršku i doslednu praksu, roditelji i vaspitači mogu pomoći deci sa autizmom da razviju veštine koje su im potrebne za uspeh u društvenim interakcijama tokom života. 

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here