Početna Porodica Saveti Šta kaže radno pravo – Da li trudnica može da dobije otkaz?

Šta kaže radno pravo – Da li trudnica može da dobije otkaz?

809
1
trudnica-radno-pravo
Pexels.com

Radno pravo se odnosi na skup pravnih normi kojima se uređuje trajanje radnog odnosa, kao i pravni položaj subjekta radnog prava – to znači da se on tiče zaštite prava zaposlenih, a samim tim i zaposlenih trudnica.

Nije neuobičajeno da žene, koje su u drugom stanju ili su se tek porodile, strepe od odgovora na pitanje: Da li trudnica može dobiti otkaz za vreme trudnoće i neposredno nakon porađaja?

Da vam skratimo muke – ne, to nije u skladu sa domaćim zakonodavstvom.

S tim na umu, u narednim redovima ćemo se pozabaviti ovim aspektom radnog prava i ujedno razjasniti sve njegove nedoumice i nejasnoće – stoga pročitajte tekst do kraja!

Obaveza produžetka radnog ugovora – kako domaće pravo štiti trudnice i porodilje?

Zakon o radu izričito navodi da je obaveza poslodavca da produži ugovor o radu na određeno vreme zaposlenoj, i to za vreme trajanja porodiljskog bolovanja i odsustva radi nege deteta.

Ukoliko vam je ova mogućnost uskraćena, advokat za radno pravo će u tom slučaju zastupati vaše interese i otkaz postaje ništavan, a šteta kompenzovana.

Pravo na otvaranje porodiljskog bolovanja su ostvarile sve zaposlene žene ili u nekim slučajevima i zaposleni očevi. Važno je imati na umu da je ovo pravo regulisano i zagarantovano odredbama Zakona o radu

U skladu sa tim, pravo na naknadu za vreme odsustva, tj. isplata porodiljskog, je uređena Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Šta sve uključuje porodiljsko odsustvo?

Ključno je da znate da termin “porodiljsko” obuhvata 2 pojma:

  1. Porodiljsko bolovanje – uključuje nužan period od 3 meseca, odnosno mesec dana pre porođaja i 2 meseca nakon porođaja, kako bi se majka adekvatno oporavila.
  2. Odsustvo radi nege deteta – odnosi se na zaseban pravni entitet koji obuhvata period od 9 meseci nakon porođaja, tj. na period kada je detetu potrebna najveća briga. Žena može prepustiti ovo pravo ocu novorođenčeda ( u tom slučaju joj prestaje produženje ugovora o radu na određeno).
trudnica
Pexels.com

Dakle, da sumiramo – poslodavac je dužan da zaposlenoj produži rok na koji je zasnovan radni odnos, sve dok ne istekne njeno pravo na korišćenje porodiljskog odsustva (ukupno 12 meseci).

Bitno je samo da zaposlena obavesti poslodavca o trudnoći, kao i da dostavi odgovarajuću potvrdu od strane svog izabranog ginekologa. Na osnovu podnete dokumentacije, poslodavac je dužan da produži ugovor.

Kada je otkaz trudnici ništavan?

Zakon vrlo jasno navodi da je otkaz ugovora u radu ništavan u sledeće dve situacije:

  1. Ukoliko je poslodavac znao da je zaposlena bila u drugom stanju u momentu otkazivanja ugovora o radu (ukoliko je dokumentacija o potvrdi trudnoće dostavljena pre donošenja odluke).
  2. Ukoliko je zaposlena kontaktirala i obavestila poslodavca o trudnoći u roku od 30 dana otkako je dobila otkaz. Naravno, ključno je da uz obaveštenje dostavi i odgovarajuću dokumentaciju od strane lekara. Ovo pravo je moguće samo ukoliko zaposlena dobije otkaz, ne i u slučaju da ona samovoljno prekine radni odnos.

Otkaz u suprotnom jedino može biti validan ukoliko poslodavac zatvara svoju kompaniju, iz bilo kojih razloga, ili u slučaju da trudnica/porodilja počini neko krivično delo. U tom slučaju, prema članu 176. Zakona o radu, otkaz ne može biti ništavan.

Kada je potrebno obratiti se inspekciji za rad?

Inspekcija za rad predstavlja specijalizovani organ uprave koji se nalazi u sastavu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – njegova dužnost je da vrši nadzor nad primenom propisa kojim su određena prava na radu.

Ukoliko smatrate da su vaša prava prekršena, uz prethodno konsultovanje sa pravnikom, možete kontaktirati inspekciju.

U slučaju da se konstatuje povreda zakona i prava, ovaj nadležni organ je u mogućnosti da donese rešenje kojim će se učinjena povreda otkloniti. Konkretno, inspektor rada će u tom slučaju podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, ako ustanovi da je poslodavac izvršio prekršaj.

Poslodavcu će uslediti novčana kazna ( i do 2 miliona dinara) ukoliko ne postupi po rešenju inspektora rada. Takođe, odštetu za kršenje ZOR žena može ostvariti isključivo ako pokrene radni spor pred sudom – zbog komenzacije neisplaćenih zarada i poništenja neosnovanog tokaza.

Nije strano da se žene u Srbiji ne osećaju rasterećeno povodom ovog segmenta trudnoće, jer smatraju da se država ne zalaže dovoljno za njihova prava na radu.

Međutim, ovo nepoverenje delimično proizilazi i iz neinformisanosti o pravima i obavezama radnika i poslodavaca. Stoga je ključno da se na vreme raspitate i ispitate koje su zakonske regulative u ovoj oblasti ZOR.

Nadamo se da vam je ovaj blog tekst bio koristan, koliko i poučan, te da smo uspeli da vam pružimo sve relevantne informacije i razjasnimo bilo kakve nejasnoće u vezi vašeg prava – Za još zanimljivih i praktičnih saveta pratite naš sajt!

1 KOMENTAR

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here