Početna Konkursi Likovni konkursi Takmičenje „Čitam, pa šta“ za školsku 2019/2020. godinu

Takmičenje „Čitam, pa šta“ za školsku 2019/2020. godinu

2888
0
foto: pixabay.com
foto: pixabay.com

Poštovani učesnici, bibliotekari, učitelјi, profesori, učenici i roditelјi, i u školskoj 2019/2020. godini pod pokroviteljstvom Biblioteke grada Beograda nastavlјa se akcija „Čitam, pa šta“, koja ima za cilј da podstakne čitanje kod dece osnovnoškoškolskog uzrasta.

Cilj akcije

Program “Čitam, pa šta” osmišlјen je kao akcija čiji je cilј promovisanje čitanja i razvijanje kritičko-umetničkog odnosa prema knjizi. Projekat organizuju bibliotekari opštinskih biblioteka (u sradnji sa bibliotekarima osnovnih škola), pri čemu je iz svake škole na teritoriji određene opštine uklјučeno po 10 najuspešnijih učenika (Uspešnost učenika procenjuju učitelјi, profesori i bibliotekari osnovnih škola.)

Cilјna grupa:

U akciju Čitam, pa šta uklјučeni su učenici od 2-8. razreda osnovnih škola.

Način realizacije projekta:

U svrhu realizacije projekta Čitam, pa šta napravlјen je sajt www.citampasta.rs. Na njemu se nalaze skenirane naslovne strane knjiga koje učestvuju u projektu Čitam, pa šta, tj. koje su deca u obavezi da pročitaju. Prvi nivo čine naslovi predviđeni za školsko takmičenje. Drugi nivo čine naslovi predviđeni za opštinsko takmičenje, dok treći nivo čine skenirane naslovne strane literature obavezne za učešće na gradskom takmičenju. Svaka skenirana strana otvara se dvoklikom i time će biti moguće iščitati sve prikaze koje su deca pisala i videti ilustracije koje te prikaze prate. Svaki prikaz može biti obima do 2.000 karaktera (proveriti putem opcije Word Count), a prateća ilustracija veličine ekranske rezolucije – 96 dpi.

Vreme realizacije projekta:

U toku zime bibliotekari osnovnih škola dobijaju spisak literature koju je (po uzrastima) neophodno da deca pročitaju. Spisak literature za školsko takmičenje podrazumeva tri naslova (isklјučujući knjige iz školske lektire bilo kog uzrasta), za opštinsko takmičenje predviđeno je četiri naslova (što znači da se najuspešnijima iz svake škole dodaje po jedan naslov), dok je za gradsko takmičenje predviđeno pet naslova (odgovarajućih za taj uzrast). Svi naslovi saopštavaju se na vrema (iako su stali nepromenjeni u odnosu na prethodne godine) i svi naslovi identični su za učenike svih škola (ne postoji mogućnost promene). Spiskove literature odabrali su bibliotekari opštinskih biblioteka sistema BGB-a, uz najveći angažman kolega iz Dečjeg odelјenja BGB-a.

U januaru U bibliotekari osnovnih škola učenicima u školama u kojima rede prosleđuju spiskove literature neophodne za čitanje. Svaki učenik koji želi da učestvuje u obavezi je da pročita sve tri knjige namenjene školskom takmičenju, te i da, učitelјu, profesoru ili bibliotekaru podnese sva tri literararna ili likovna prikaza.

U martu (do 17. marta) svi bibliotekari osnovnih škola u obavezi su da gotove pisane ili crtane radove vezane za određeno delo pošalјu na adresu citampasta@citampasta.rs, ali radove samo onih učenika koji su svoj prikaz dela i ilustraciju uradili „savršeno“ (Svaka osnovna škola ima pravo samo na 10 radova – za sve učenike zajedno.)

U martu komisija (stručni žiri BGB-a) odabira najuspešnije učenike, te će u toku tog meseca deca plasirana na opštinsko takmičenje „uraditi“ prikaz još po jedne pridodate knjige (što će bibliotekari škola poslati na adresu citampasta@citampasta.rs do 21. aprila, kako bi isti bili pridodati određenim novim skeniranim naslovima.

U aprilu će komisija (stručni žiri BGB-a) ponovo pregledati novopristigle radove, te iste i proceniti. Po jedan učenik sa svake opštine ima pravo da konkuriše sa po jednom novoprikazanom knjigom za gradsko takmičenje.

U maju će stručna komisija, pošto svi radovi stignu do 19. maja, pregledati sve radove i odabrati JEDAN NAJUSPEŠNIJI (uz mogućnost nagrađivanja više učenika za ilustraciju, originalnost, kreativnost). Krajem maja će biti održano svečano uručenje nagrada u Rimskoj dvorani BGB-a, uz želјu da svi učenici koji su imali učešća u akciji prisustvuju.

Sredstva i podrška:

U svrhu realizacije projekta Čitam, pa šta Biblioteka grada Beograda napravila je sajt (www.citampasta.rs) i nabavila knjige neophodne za učešće u akciji. Knjige su nabavlјene uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije. Biblioteka grada Beograda najuspešnije učenike nagrađuje tabletom.

Molimo vas da preuzmete word formate, spiskove literature i propozicije za ovogodišnje 2020, takmičenje na temu podsticanja čitanja „ČITAM, PA ŠTA“.

propozicije takmičenja, kao i litertura koju je neophodno pročitati zarad učešća u takmičenju.

gotovi formati za pisani ili crtani rad u koji je potrebno da deca samo umetnu svoje napisano ili nacrtano „delo“.

Napomena:

Radove je neophodno dostaviti u word formatima koji su u prilogu.

Potrebno je da svaki rad bude poseban dokument koji u svom imenu ima odelјenje, ime učenika i naziv škole npr. 6:1 Petar Petrović OŠ Vladislav Ribnikar

U dokumentima je potrebno popuniti sva polјa, kako bi organizatori imali neophodne informacije o svakom radu.

Molimo vas da o svemu obavestite bibliotekare osnovnih škola sa kojima sarađujete, kako bi i sami učitelјi, profesori, roditelјi i, konačno, đaci, dobili informacije, te stigli da pročitaju, napišu ili naslikaju i pošalјu radove na vreme.

Rok za slanje radova prvog kruga takmičenja je 17. mart 2020. godine. Očekujemo da do tada svi radovi pristignu na meil adresu citampasta@citampasta.rs kako bi sve bilo pregledano i ocenjeno na vreme i kako bi na vreme bio objaljen spisak onih učesnika koji čitaju dalјe i pišu ili slikaju još jedan prikaz.

U želјi i nadi da će i ovogodišnje druženje proteći u saglasju sa lepom pisanom reči, kao što je to bilo i ranije.

Izvor: www.citampasta.rs

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here