Početna Konkursi Likovni konkursi Tradicionalni literarni i likovni konkurs „Hristos voskrese, radost donese“ 2021.

Tradicionalni literarni i likovni konkurs „Hristos voskrese, radost donese“ 2021.

358
1

Dečji savez grada Vranja, povodom najvećeg hrišćanskog praznika Uskrsa, i ove godine raspisuje tradicionalni literarni i likovni: КONКURS „Hristos voskrese, radost donese“

Pravo učešća imaju deca predškolskog uzrasta kao i učenici osnovnih škola, od prvog do osmog razreda sa teritorije cele Srbije i regiona.

Radovi se šalju do četvrtka, 29. aprila 2021. godine na adresu: Dečji savez grada Vranja, (zgrada Doma kulture), ul. Partizanska 17a; 17000 Vranje, poštanski fah 210, a mogu se doneti i lično u prostorije Dečjeg saveza grada Vranja svakog radnog dana do 14,00 sati.

Sve ostale informacije vezane za literarni i likovni Кonkurs  „Hristos voskrese, radost donese“ mogu se dobiti na mejl Dečjeg saveza grada Vranja konkursidsgvranje@gmail.com, kontakt osoba: Tijana Arsić, šef Službe za odnose s javnošću Dečjeg saveza grada Vranja.

PROPOZICIJE ZA SLANJE LITERARNIH RADOVA

Literarni radovi treba da budu otkucani ćiriličnim pismom u fontu: Arial, veličina slova: 11, prored: srednji. Svi literarni radovi treba da budu na formatu papira A4 i nesmeju da budu duži od jedne strane. Literarni radovi se šalju u jednom primerku isključivo poštom ili se donose lično. Jedan autor može poslati samo jedan rad. Podaci o autoru se popunjavaju elektronski na formularu koji je sastavni deo konkursa. Popunjen formular odštampati i prikačiti spajalicom uz rad. Ukoliko rad ne bude imao čitljivu legendu biće automatski diskvalifikovan.

PROPOZICIJE ZA SLANJE LIКOVNIH RADOVA

Likovni radovi mogu biti u svim tehnikama. Jedan autor može poslati samo jedan rad. Napominjemo da se prilikom izrade likovnih radova ne upotrebljavaju materijali poput raznovrsnog zrnevlja, šećera, šljokica, plastelina i sličnih nepostojanih materijala. Takvi radovi će biti odmah diskvalifikovani. Radovi sa neodgovarajućom temom, neće biti uzimani u obzir za nagrađivanje. Podaci o autoru se popunjavaju elektronski na formularu koji je sastavni deo konkursa. Popunjen formular odštampati i prikačiti spajalicom uz rad.  Ukoliko rad ne bude imao čitljivu legendu biće automatski diskvalifikovan.

Formular za prijavu možete preuzeti OVDE

Radovi koji su već učestvovali na nekom drugom konkursu nemaju pravo učešća na Кonkurusu.

Napominjemo da se literarni i likovni radovi prispeli na Кonkurs NE VRAĆAJU.

Literarni radovi koji budu pristigli na Кonkurs biće podeljeni u dve kategorije:

  • Radovi učenika od I do IV razreda osnovne škole;
  • Radovi učenika od V do VIII razreda osnovne škole.

Likovni radovi koji budu pristigli na Кonkurs biće podeljeni u tri kategorije:

  • Radovi dece predškolskog uzrasta;
  • Radovi učenika od I do IV razreda osnovne škole;
  • Radovi učenika od V do VIII razreda osnovne škole.

Кomisija će pregledati sve prispele radove na Кonkurs i odabraće najuspešnije kojima će biti dodeljene nagrade. Rezultati Кonkursa biće objavljeni najkasnije 45 dana od dana završetka Кonkursa.

DEČJI SAVEZ GRADA VRANJA
Služba za odnose s javnošću

1 KOMENTAR

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here