Početna Konkursi Likovni konkursi Tradicionalni literarni i likovni konkurs „Najlepša mama na svetu – moja MAMA“

Tradicionalni literarni i likovni konkurs „Najlepša mama na svetu – moja MAMA“

2984
0
moja mama

Konkurs otvoren do: 15. marta 2019. godine
Konkurs raspisuje: Dečji savez grada Vranja i Кlub Mladih Umetnika „54“

Dečji savez grada Vranja i Кlub Mladih Umetnika „54“, povodom 8. marta Dana žena, i ove godine raspisuju tradicionalni literarni i likovni Konkurs „Najlepša mama na svetu – moja MAMA“

Opšti uslovi konkursa

Pravo učešća imaju deca predškolskog uzrasta kao i učenici osnovnih škola, od prvog do osmog razreda sa teritorije cele Srbije i regiona.

Radovi se šalju do petka, 15. marta 2019. godine na adresu: Dečji savez grada Vranja, (zgrada Doma kulture), ul. Partizanska 17a; 17000 Vranje, poštanski fah 210, a mogu se doneti i lično u prostorije Dečjeg saveza grada Vranja svakog radnog dana do 14,00 sati.

Sve ostale informacije vezane za literarni i likovni Кonkurs  „Najlepša mama na svetu – moja MAMA“ mogu se dobiti na mejl Dečjeg saveza grada Vranja dsgvranje@gmail.com, kontakt osoba: Tijana Arsić, šef Službe za odnose s javnošću Dečjeg saveza grada Vranja.

Tema je jedinstvena za sve uzraste: „Najlepša mama na svetu – moja MAMA“, a radovi sa neodgovarajućom temom neće biti uzimani u obzir za nagrađivanje.

Literarni radovi treba da budu otkucani ili čitko napisani. Кucani radovi treba da budu u fontu: Arial veličina slova: 11, prored: srednji. Ukoliko se radovi šalju u pisanoj formi treba da budu napisani naliv- perom ili hemijskom olovkom ćiriličnim pismom. Svi literarni radovi treba da budu na formatu papira A4 i nesmeju da budu duži od jedne strane. Nečitko napisani radovi i na neodgovarajućem formatu neće biti uzimani u obzir za nagrađivanje i biće odmah diskvalifikovani.

Likovni radovi mogu biti u svim tehnikama. Napominjemo da se prilikom izrade likovnih radova ne upotrebljavaju materijali poput raznovrsnog zrnevlja, šećera, šljokica, plastelina i sličnih nepostojanih materijala. Takvi radovi će biti odmah diskvalifikovani.

Radovi koji su već učestvovali na nekom drugom konkursu nemaju pravo učešća na Кonkurusu.

Važna napomena

Skrećemo pažnju da svaki rad koji bude poslat na Кonkurs kako bi ispunjavao sve uslove Кonkursa, mora da sadrži sledeće podatke: ime i prezime deteta odnosno učenika čiji je rad, naziv vrtića ili škole, godine starosti odnosno razred, ime mentora kao i kontakt telefon i mejl adresu (ako ona postoji). Navedene podatke ispisati čitko hemijskom olovkom ili flomasterom ćiriličnim pismom ili u vidu nalepnice nalepiti na poleđini rada u donjem desnom uglu. Tražene podatke popunjava isključivo mentor.

Napominjemo da se literarni i likovni radovi prispeli na Кonkurs NE VRAĆAJU.

Literarni radovi koji budu pristigli na Кonkurs biće podeljeni u dve kategorije:

  • Radovi učenika od I do IV razreda osnovne škole;
  • Radovi učenika od V do VIII razreda osnovne škole.

Likovni radovi koji budu pristigli na Кonkurs biće podeljeni u tri kategorije:

  • Radovi dece predškolskog uzrasta;
  • Radovi učenika od I do IV razreda osnovne škole;
  • Radovi učenika od V do VIII razreda osnovne škole.

Кomisija će pregledati sve prispele radove na Кonkurs i odabraće najuspešnije kojima će biti dodeljene nagrade. Rezultati Кonkursa biće objavljeni najkasnije 45 dana od dana završetka Кonkursa.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here