Početna Vesti Obaveštenja U razvoju deteta svaki trenutak je važan

U razvoju deteta svaki trenutak je važan

1556
0
1000 dana deteta
foto: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

UNICEF je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenuo nacionalnu kampanju pod nazivom „Svaki trenutak je važan“. Cilj ove kampanje je da se podigne svest o važnosti prvih 1000 dana života i značaju ranih iskustava za razvoj deteta.

Prve godine života predstavljaju kritičan period prilagođavanja i reagovanja na intervencije. Kada se deci uskrati adekvatna ishrana, podsticaj i zaštita, štetni efekti mogu dovesti do dugoročnih posledica za dete, porodicu i zajednicu uopšte.

UNICEF i Vlada Srbije, rade na tome da obezbede da sva deca u Srbiji imaju što je moguće bolji početak života. Svako dete, a bez obzira na teškoće sa kojima se suočava, može dostići svoj puni potencijal uz ljubav, odgovarajuću ishranu, pravilnu negu, uključujući  dojenje, i zaštitu koju im pružaju roditelji ili staratelji, i uz pravovremenu i adekvatnu stručnu pomoć kroz usluge u zajednici. Najefikasnije intervencije podrazumevaju saradnju između više resora. Ova kampanja  bi trebala da probudi svest kod roditelja i staratelja o tome zašto je svaki trenutak u životu deteta važan, rekao je Mišel Sen Lo, direktor UNICEF-a u Srbiji.

Da bi deca dobila adekvatnu negu, i da bi se podstakao i promovisao značaj ranog razvoja dece, od velikog je značaja da međusektorske intervencije pravovremeno stignu do deteta, uz pomoć službi koje pružaju podršku porodicama.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zna i razume da je baš svaki trenutak u razvojnom ciklusu deteta, a posebno u periodu njegovog ranog razvoja, bitan za dete i njegov budući  razvoj i život.

Uloga sistema socijalne i porodične zaštite je posebno značajna kada se radi o pravovremenom prepoznavanju i pružanju podrške porodicama sa decom niskog kalendarskog uzrasta koje se suočavaju sa višestrukim poteškoćama.

Posebno bih istakao ulogu sistema socijalne i porodične zaštite u prevenciji izdvajanja deteta iz biološke porodice u najranijem uzrastu. Ministarstvo ulaže velike napore u razvoj usluga intenzivne podrške porodicama sa kompleksnim problemima kako bi se obezbedila potpuna primena zakonske zabrane smeštaja dece ispod tri godine  života u rezidencijalne ustanove i izražavam nadu da će ova kampanja, značajno doprineti tom cilju, izjavio je Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Zdravstvene službe, zdravstveni radnici i stručna pomoć kroz usluge u zajednici igraju važnu ulogu u promovisanju dečijeg razvoja.

Ministarstvo zdravlja izuzetno je ponosno na dosadašnju saradnju sa UNICEF-om, posebno kroz projekat unapređenja primarne zdravstvene zaštite dece u najranijem uzrastu, u okviru kojeg su u poslednje dve godine otvorena razvojna savetovališta u devet domova zdravlja, zahvaljujući kojima su brojna deca dobila priliku da im se uoče određene poteškoće u ranom razvoju, ali i na vreme i u punom kapacitetu pruži stručna pomoć u prevazilaženju ovih problema, izjavio je dr Meho Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

On je dalje istakao da je ulaganje u rani razvoj dece nešto što kasnije oblikuje jedno društvo u celini, zbog čega su ovakvi projekti i kampanje dobrodošle i izuzetno korisne.

Zdravstveni sistem Srbije je osposobljen i stručno, i u svakom drugom smislu, da bude adekvatna podrška ranom razvoju svakog deteta u našoj zemlji, ali je poznato da je za realizaciju ovako značajnih strateških planova neophodna kvalitetna multisektorska saradnja. Ne sumnjam da ćemo zajedničkim snagama ostvariti značajne rezultate kroz ovu kampanju i da ćemo našoj deci omogućiti sve uslove za pravilan i zdrav razvoj, naglasio je dr Mahmutović.

Ulaganje u dete kroz učenje u ranom uzrastu i bolja pripremljenost za školu povećavaju verovatnoću da dečaci i devojčice završe osnovnu školu.

Šire uključivanje dece u kvalitetno predškolsko vaspitanje i obrazovanje predstavlja važnu pretpostavku u obezbeđivanju društvene podrške deci na ranom uzrastu i njihovim porodicama. Ministarstvo prepoznaje značaj vaspitanja i obrazovanja u ranim uzrastima i radi paralelno u dva pravca: na povećanju obuhvata dece i na unapređivanju kvaliteta predškolskog vaspitanja. Predškolski programi usmereni su na podršku celovitom razvoju i dobrobiti deteta u čemu presudnu ulogu imaju igra i kvalitet odnosa, izjavila je Anamarija Viček, državna sekretarka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Anamarija Viček je istakla da nacionalna kampanja „Svaki trenutak je važan“ upravo ima za cilj da podseti roditelje i sve druge odrasle na značaj pružanja podrške deci u ranom detinjstvu, kroz negovanje bliskih, emotivno toplih odnosa među decom i članovima porodice, neophodnost slušanja dece i kontinuiranog praćenja njihovih interesovanja i potreba, kroz zajedničku igru, pričanje i čitanje priča i stvaranje raznovrsnih prilika za negovanje podsticajnog porodičnog okruženja.

Proces brige o deci počinje u najranijoj fazi njihovog života i zavisi od okruženja u kojem dete raste. Optimalni uslovi u njegovom domu, adekvatna ishrana, interaktivan odnos sa roditeljima i starateljima i nenasilne metode disciplinovanja u velikoj meri utiču na dobrobit deteta. Ova kampanja ima za cilj da pomogne roditeljima i starateljima da naprave izbore koji će dovesti do optimalnog razvoja njihove dece, kako bi svako dete dobilo šansu za najbolji početak u životu i dobre osnove za budućnost.

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here