Početna U svetu knjiga Basne Vo i miš – Srpska narodna basna

Vo i miš – Srpska narodna basna

8489
0

Vo i miš

Legao vo u pojatu i preživa, a iz duvara izađe jedan miš, pa mirno šetuka i skakuće po volu, a vo čuje i krivim ga okom gleda, pa će mu reći:

– Zar ti nije širine po ovoj pojati, nego po mome hrbatu da se igraš, je li? A ne znaš ti ko sam ja?

– Znam – veli mu miš – ti si jaki, veliki, ali dobri voko, pa, ako šetam, ništa ti zlo uraditi neću, nego po tvojoj dlaci mekoj i vrućoj nešto sam lijepo našao.

– Pa baš zato što sam dobar i miran, neću da se dajbudi miši po mojoj dobroti šetaju i skaču, no bjež’ s mene, e tako mi tvoje poganštine, a mojega junaštva, ako samo repom mahnem, odletjećeš mrtav povrh pojate!

– Nemoj tako, moj voko, a znam da možeš, samo kad hoćeš. Kad si svakome bio vazda dobar i milostiv, budi i meni: može biti da će doći vrijeme da ti ja mogu u nevolјi valјati.

– Od hilјadu takijeh ništavaca niti se bojim da mi mogu nauditi, ni uzdati da mi mogu pomoći, no vuci se s mene dok nijesi grdan!

Miš odskoči i uvuče se u duvar, a do nekoliko dana oni isti vo bi u pojati svezan pri jasli i nekako se zamota rogovima okolo konopa, i dođe mu konop okolo grla, da ga zaguši. Počne od muke skakati i na nozdrve tako strašno duvati, da ga oni miš čuje, pa dotrča pitajući vola:

– Šta ti bi?
– Zlo i naopako, vidiš, zamakoh se!
– Sjekni rogovima, te prekini konop.
– Bih, da mi konop nije okolo vrata. No pomozi sad al’ nikad.
– Ja bih, ali ne smijem na tvoj vrat skočiti.
– Skači ne po vratu, nego i po očima, samo pomozi.

Miš skoči i malo pomalo pregrize oni konop i jedva živa kurtališe vola od smrti. Kad se vo osvijesti, pokaje se što je zborio mišu, pa u sebi reče: „Teško svakome silnome i omraženome!“

OSTAVITE ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here